Studenter vid Medicinska fakulteten coronatestas

Det har konstaterats coronavirusinfektioner bland första årets medicine och odontologie studenter vid Helsingfors universitets medicinska fakultet. En coronascreening ordnas för alla som deltog i ett fritidsevenemang för första årets studenter vid fakulteten 27.8.

Personer som deltog i ett fritidsevenemang för första årets medicine och odontologie studenter 27.8 kan ha exponerats för coronaviruset. För att trygga patientsäkerheten och förhindra smittspridning får alla som deltog i evenemanget delta endast i distansundervisning fram till 8.9. Alla som var på evenemanget rekommenderas undvika sociala kontakter, och en coronascreening ordnas för alla som deltog.

För Medicinska fakultetens övriga studenters del fortsätter patientundervisningen, och undervisningspersonalens arbete fortsätter under iakttagande av skärpta hygienrutiner. Det är förbjudet att delta i närundervisning om man har minsta lilla symptom som kan tyda på covid-19.

– Det är fortfarande tryggt att besöka hälsovårdscentraler, sjukhus och andra verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården. Helsingfors stad, HUS och Helsingfors universitet samarbetar intensivt i den här frågan och patientsäkerheten har inte äventyrats, säger Medicinska fakultetens dekanus Risto Renkonen.

Helsingfors stads epidemiologiska verksamhet kontaktar alla som har varit i närkontakt med personer som smittats av viruset.

För att förebygga coronavirusets spridning har Helsingfors stads epidemiologiska verksamhet i samarbete med Medicinska fakulteten och HUS epidemiologiska enhet bestämt sig för att rekommendera att all undervisning som riktar sig till första årets medicine och odontologie studenter sker på distans i två veckor, 2.9–16.9.2020.

Universitetets undervisningspersonal kan vid behov kontakta företagshälsovården.

Epidemiutredningen fortsätter. Vi informerar mera vid behov.