Språkpris till Tom Pettersson

Professor Tom Petterssons insatser för det svenska språket vid Helsingfors universitets medicinska fakultet belönas med Hugo Bergroth-sällskapets språkpris.

Tom Pettersson, som ansvarat för den svenska studielinjen i medicin sedan 1991, får priset för sitt målmedvetna arbete för att stärka svenskans betydelse inom den medicinska utbildningen i Finland och inom medicinen generellt.

– Jag känner mig hedrad och glad och också lite rörd eftersom arbetet för svenskan har varit något av en hjärtesak för mig i många år, säger Tom Pettersson.

I juryns motivering står det att Tom Pettersson får priset för sina stora insatser som en språkmedveten lärare och som medicinsk expert i Medicinska språkgruppen i Finland och ledamot av Kommittén för medicinsk språkvård i Sverige.

– Det är fint att Hugo Bergroth-sällskapet på det här sättet lyfter fram svenskan som vetenskapens språk och i synnerhet svenskan inom den medicinska utbildningen.

– Sällskapet vill säkert också uppmärksamma betydelsen av kommunikation mellan läkare och patient, något som vi aktivt arbetar för vid fakulteten, både på svenska och på finska. När svenskan inom vetenskapen och på sjukhusen befinner sig i ett slags korsdrag mellan engelskan och finskan blir uppgiften inte alldeles lätt och det är säkert också det sällskapet har velat synliggöra.

Hjärtfilm eller EKG?

I akademiska sammanhang är engelskan det dominerande språket, på de finländska sjukhusen är det finskan. Tom Pettersson uppmuntrar sina studenter att att undvika blandspråk, i alla fall i text. Särskilt geografiska platsers finska namn blandas in i svenskan har han märkt.

– På sjukhusen talar man om HYKS (Helsingin yliopistollinen keskussairaala) istället för HUCS (Helsingfors universitets centralsjukhus) och HUS (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) istället för HNS (Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrik), ger han som exempel

Även i andra sammanhang blandas språken. Sydänfilmi (EKG) blir t.ex. ofta hjärtfilm och nivelreuma (ledgångsreumatism) blir ledreuma när finlandssvenska läkare snabböversätter från finska. 

– Så länge som patienten förstår dig är det OK, men jag tycker det är viktigt att även en rikssvensk kan förstå vad du skriver och menar.

(Finlandssvenskars sätt att använda finska ortnamn när de talar svenska är, för övrigt, ett fenomen som språkvetare Maria Vidberg forskat kring i sin avhandling som du kan bekanta dig med här)

Utmaning att hitta svenskspråkiga lärare i medicin  

Den svenskspråkiga läkarlinjen vid Helsingfors universitet har växt sedan början av 2000-talet, från att ha tagit in cirka trettio nya studerande per år, till att nu anta nästan 40 studerande varje år. Det har ställt större krav på den svenska undervisningen vid fakulteten.

– Flera svenskspråkiga studenter betyder att det behövs flera svenska lärare. Att hitta dem är ibland en utmaning, berättar Tom Pettersson.

– Samtidigt blir medicinen också mer differentierad. Studenterna ska få kunskap i allt fler delområden. Även då kan det vara svårt att hitta svenskspråkiga lärare med rätt specialkunskap. Då får vi erbjuda kursen på ett annat språk, i förmån för specialkunskapen.

I en tid då många upplever att det svenska språket i Finland ibland är hotat, är Tom Pettersson glad att stödet för utvecklingen av den svenska undervisningen är stort vid den medicinska fakulteten.

– Jag vill betona att jag inte är den enda som  jobbar för svenskan i medicinen. Det finns många andra som också är intresserade och gör en viktig insats. Han tillägger att universitetet överlag har en bra infrastruktur för att utveckla det svenska vid universitetet med bl.a. en prorektor med särskilt ansvar för universitetets tvåspråkighet och prodekaner för tvåspråkighet vid varje fakultet.

Hugo Bergroth-priset ges till personer som i sin verksamhet har bidragit till sällskapets syften och i Hugo Bergroths anda till en ökad kunskap om betydelsen av en god, tydlig och väl använd svenska. Priset finansieras av Svenska kulturfonden och tidigare mottagare är bl.a. Viveca Dahl (2016), Mårten Westö (2015) och Anna-Lena Laurén (2014). Tom Pettersson är den andra personen vid Helsingfors universitet som belönats med Hugo Bergroth-priset. År 2002 fick universitetslektor i nordiska språk Seija Tiisala priset. Tom Pettersson tog emot sitt pris på Språkvårdsdagen på Hanaholmen i Esbo 23.5.2017.

Läs också:

Läkare på två språk - Läkarutbildningen är ett exempel på levande tvåspråkighet inom universitetet.

Inflammation för evigt - Tom Petterson utreder kroppens inflammatoriska mekanismer.