Sparåtgärder på andra håll minskade uppsägningarna till 371 anställda

Uppsägningarna som gällde hela Helsingfors universitets personal har slutförts. 371 anställda blev uppsagda, vilket är 4,4 % av universitetets 8 424 anställda. Av dem som sades upp var 48 undervisnings- och forskningspersonal och 323 övrig personal.

Antalet anställda kommer att fortsätta minska fram till utgången av 2017 i och med pensioneringar och frivilliga uppsägningar. Mer än 200 anställningar som blir lediga på grund av pensioneringar kommer inte att tillsättas på nytt. Av dessa anställningar hör cirka 60 till gruppen undervisnings- och forskningspersonal och cirka 170 till gruppen övrig personal. Antalet visstidsanställda kommer också att minska stegvis. Som en följd av dessa åtgärder uppskattas universitetets personal minska med cirka tusen anställda fram till 2020.

Personalminskningarna ger sammanlagt en besparing på cirka 47 miljoner euro per år. Uppsägningarna ger en besparing på 17 miljoner euro.  

Helsingfors universitet försöker åstadkomma betydande långsiktiga besparingar bl.a. genom att minska på lokalerna med cirka 80 000 m2. Universitetet har också startat ett omfattande program för att hitta nya finansieringskällor i Finland och utomlands.

På grund av nedskärningar i statens finansiering minskar universitetets inkomster för 2016 med 50 miljoner euro jämfört med i fjol. Universitetet har förberett sig på att använda tidigare års överskott för att balansera sin ekonomi.

Till följd av den minskade finansieringen från staten startade universitetets styrelse i september 2015 ett förändringsprogram som innehåller både sparåtgärder och reformer. De samarbetsförhandlingar som genomfördes vid universitetet hösten 2015 var en del av förändringsprogrammet.