Sju team har gått vidare i vetenskapstävlingen Helsinki Challenge
Tävlingsbidragen gäller effektiverad cancerbehandling, nya sätt att utnyttja värmeenergi och omsorg om nyblivna föräldrars psykiska hälsa.

En internationell jury utsåg sex Helsinki Challenge finalister bland de 20 team som tog sig till semifinal. Finalisterna i Helsinki Challenge är ELMO, som bekämpar malaria med ett tredimensionellt myggnät; HeatStock som lagrar sommarvärme för vintern; POCKit som är ett laboratorium i fickformat; den ”mentala mammalådan” Parental Box som är ett stöd för föräldrars psykiska välmående; databasen iCombine som möjliggör individualiserad cancerbehandling; och Dlearn.Helsinki som lär ut globala färdigheter med nya metoder.

Dessutom tog sig ett forskarteam till final genom publikomröstning på Helsinki Challenge Semifinal Pitch Night i början av juni. Flest röster fick FutuRena vars mål är att ta fram en fungerande mininjure med en 3D-skrivare.

Finalisterna i Helsinki Challenge består av mer än 70 forskare och experter från finländska universitet, företag, organisationer och offentliga organisationer.

Juryn valde finalisterna utifrån bidragens vetenskapsbaserade grund, lösningsorientering, genomslag, innovativitet och kreativitet. Ordförande för juryn är verksamhetsledaren för Crisis Management Initiative (CMI) Tuija Talvitie.

– Det var en ytterst svår uppgift att välja de lag som skulle gå till final. Vi tog fasta på tävlingsbidragens genomslag ur de globala förändringarnas perspektiv och hur idéerna kan utvecklas från vetenskapliga innovationer till globala lösningar som främjar hållbar utveckling, berättar Talvitie.

Finalisterna i Helsinki Challenge består av mer än 70 forskare och experter från finländska universitet, företag, organisationer och offentliga organisationer.

Vetenskapstävlingen Helsinki Challenge sammanför finländska universitet i ett mångvetenskapligt samarbete för hela världens bästa. Tävlingens teman Människan i förändring, Hållbar planet och Urban framtid följer FN:s mål för hållbar utveckling.

Finalisterna besöker Bryssel i höst

I september åker deltagarna till Bryssel på evenemanget Global Impact Camp, där målet är att synliggöra finländsk forskning, lära sig mer om hur man söker EU-finansiering och fördjupa kontakterna till beslutsfattare och andra påverkare.

Juryn utser vinnaren eller vinnarna, och resultatet offentliggörs i november 2017.

– Global Impact Camp är ett tillfälle för forskare vid finländska universitet att bygga upp kontakter med samhällspåverkare och finansiärer på europeisk nivå, säger Jouko Niinimäki, styrelseordförande för UNIFI. UNIFI rf är ett samarbetsorgan för Finlands universitet och har varit med och startat samarbetet kring Helsinki Challenge.

Juryn utser vinnaren eller vinnarna, och resultatet offentliggörs i november 2017. Prissumman är 375 000 euro som ska användas till att genomföra lösningen som utgör tävlingsbidraget. Lösningen kan vara t.ex. ett nytt vetenskapsområde, en kommersialiserbar idé, entreprenörskap eller banbrytande forskning.

Helsinki Challenge genomförs som ett samarbete mellan finländska universitet. Helsingfors universitet ordnar tävlingen i samarbete med Aalto-universitetet, Hanken Svenska Handelshögskolan, Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Konstuniversitetet, Åbo universitet, Vasa universitet och Åbo Akademi. Helsinki Challenge ingår i Finland 100-jubileumsårets program.