Sari Lindblom fortsätter som rektor vid Helsingfors universitet

Lindblom har varit universitetets rektor sedan 2020. Rektorns nya femårsmandat börjar den 1 augusti 2023.

Helsingfors universitet valde enhälligt FD Sari Lindblom, 62, professor i universitetspedagogik och psykolog, till universitetets rektor för en femårsperiod som inleds den 1 augusti 2023.

– Sari Lindblom var rektor under coronapandemin och uppvisade  förmåga att leda den stora universitetsgemenskapen under en kris. Hon har genom sin egen verksamhet främjat Helsingfors universitets, och alla finländska universitets, ställning i samhället. Enligt styrelsens bedömning är Sari Lindblom rätt person att driva Helsingfors universitet vidare under den kommande perioden, säger Niklas Bruun, ordförande för universitetets styrelse.

Sari Lindblom har tidigare varit direktör för Centret för universitetspedagogik HYPE 2004–2017, prodekanus med ansvar för forskningen och doktorsutbildningen vid Pedagogiska fakulteten 2014–2016 och viceprefekt för forskning vid Institutionen för pedagogik, senare Institutionen för beteendevetenskaper 2007–2015.

– Lindblom har djupgående erfarenhet av att utveckla forskningen och undervisningen, och hon har gjort ett banbrytande arbete genom att utveckla universitetets undervisning på ett forskningsbaserat sätt. Hon är en framstående och internationellt respekterad forskare, som har ett internationellt nätverk inom sitt eget område, fortsätter Bruun.

I enlighet med universitetslagen har rektorn till uppgift att svara för att universitetets uppgifter sköts ekonomiskt, effektivt och på ett resultatrikt sätt samt svara för uppgifternas vidare utveckling. Sammanlagt 19 personer sökte tjänsten som rektor vid Helsingfors universitet. Av dessa beslutade styrelsen att kalla nio personer till intervju. Efter intervjuomgången kallade styrelsen fyra sökande till det följande skedet, det vill säga en utfrågning som ordnades av universitetskollegiet och som var öppen för alla vid universitetet. Av dem valdes tre personer till det sista skedet i rekryteringen.

– Styrelsen var nöjd med att alla toppkandidater var högt kvalificerade, säger Niklas Bruun.