Rektor Sari Lindblom: Universitetets uppgift är att skapa ny förståelse om konflikter

Det är viktigt för universitetet att vara en plats som är trygg för alla studenter och all personal oberoende av bakgrund. Vi vill upprätthålla ett konstruktivt diskussionsklimat där ömsesidig respekt råder.

Universitetets uppgift är att genom forskning och undervisning bidra med ny kunskap och vetenskapsbaserad diskussion i samhället. Detta är vår roll också när det gäller konflikten i Mellanöstern.  Våra forskare och lärare kan hjälpa att förklara och förstå bakgrunden till och betydelsen av konflikten mellan Israel och Palestina samt skapa ny förståelse om temat. Till universitetets samhälleliga uppgift hör att vara en brobyggare mellan olika synsätt.

Universitetet avhåller sig från politiska ställningstaganden. Vi fördömer allt våld och alla krigsförbrytelser och vi hoppas att verksamhetsförutsättningarna för universiteten och högskolorna på konfliktområdet ska tryggas. Som så många andra parter hoppas vi att den onda cirkeln av mänskligt lidande i Mellanöstern ska få ett slut.