Rektor Sari Lindblom: ”Hållbarhetskompetens är en grundläggande färdighet för världsförändrare”

I sitt inskriptionstal den 31 augusti betonade Helsingfors universitets rektor Sari Lindblom universitetets roll i spetsen för förändring samt betydelsen av det nya millenniets grundläggande färdigheter.

År 2020 har visat hur mycket världen kan förändras på ett ögonblick. En oförutsägbar händelse förändrade snabbt hela samhället.

I sitt inskriptionstal framhöll Helsingfors universitets rektor Sari Lindblom hur vetenskapens och universitetens betydelse för att lösa globala kriser framgick på ett mycket konkret sätt under den exceptionella våren.

– Vi skapar framtiden med vetenskapens kraft och utbildar världsförändrare. Vårt mål är att de som utexamineras ska ha både förmåga och mod att ta tag i globala problem och lösa dem i samarbete med experter inom olika områden.

I och med att den exceptionella situationen drar ut på tiden blir det allt viktigare att se till att alla vid universitetet mår bra och känner samhörighet.

– Även om många har berättat att arbetet och studierna på distans har löpt bra har undantagssituationen inte varit en lätt tid för alla. I höst ska universitetet likaså fästa vikt vid att våra nya studenter blir en del av gemenskapen.

Alla studenter erbjuds en mångvetenskaplig hållbarhetskurs

Studietiden ska enligt Lindblom utveckla studentens akademiska expertis, men också stärka de färdigheter som behövs i det nya millenniet: nyfikenhet, sociala färdigheter, ihärdighet och resiliens. Färdigheterna är nyckeln till att skapa hållbart välbefinnande.

– Hållbarhet är oumbärligt både för individens välbefinnande och för miljön. Därför har vi vid Helsingfors universitet beslutat att alla studenter från och med detta läsår kan genomföra en mångvetenskaplig hållbarhetskurs. Kursen ger redskap både för ansvarsfullt beslutsfattande och för att upprätthålla sitt eget välbefinnande.

På kursen kommer en viktig röd tråd att vara studentens egen roll i att lösa hållbarhetsproblem. Dessutom vill man garantera studenterna allt bättre möjligheter att delta i forskningsarbete under studierna.

– I syfte att fördjupa våra studenters vetenskapliga sakkunskap har vårt bildningsuniversitet satt ett ambitiöst mål att alla examensstuderande ska ha möjlighet att delta i forskning under sin studietid, tillade Lindblom.

Stöd för internationella studenters sysselsättning

Internationella studenter behöver särskilt stöd av näringslivet och civilsamhället för att kunna integrera sig på arbetsmarknaden. För tillfället har utexaminerade magistrar och doktorer med internationell bakgrund svårt att hitta jobb i Finland.

– I våras uppmuntrade Helsingfors universitet finländska arbetsgivare att erbjuda praktikplatser till internationella studenter, så att de kan skapa värdefulla arbetslivsnätverk i Finland. Det hoppas vi att arbetsgivarna fortsätter med, påminde Lindblom.

Rektor Lindblom betonade också att universitetet är en plattform för interaktion mellan universitetsgemenskapen och olika samhällsaktörer.

– Vetenskap och lärande gagnar inte bara individen, utan också det politiska beslutsfattandet och de olika sektorerna i vårt samhälle. Deras betydelse för vårt välbefinnande och jordens framtid är avgörande.

***

Sari Lindbloms tal vid universitetets inskription 31.8.2020

Styrelseordföranden för Studentkåren vid Helsingfors universitet Claes Berghs tal vid universitetets inskription 31.8.2020

Ordföranden för Helsingfors universitets avdelning inom Professorsförbundet Edward Hæggströms tal vid universitetets inskription 31.8.2020 (uppdateras senare)