Rektor Kola: Finland måste slå upp dörrarna

Rektor Jukka Kola efterlyser mer internationell mobilitet till Finland. Han ser det som en möjlighet att höja vår kompetens och förbättra Finlands ekonomiska konkurrenskraft.

– Det är inte bara universitetens utan också Finlands framgång som är beroende av hur vi öppnar oss för omvärlden och hur vi fungerar som ett mångkulturellt samhälle, konstaterade Jukka Kola i sitt tal på universitets inskriptionsdag.

– Internationalitet är en viktig framgångsfaktor för Helsingfors universitet, eftersom vi vill delta i lösningen av de globala frågorna. För det behöver vi fler internationella forskare och vetenskapsmän. Internationella studenter och forskare kan ha stor betydelse för Finland i framtiden om vi kan få dem att stanna kvar på vår arbetsmarknad. Vi både kan och måste anstränga oss för attde integreras i vårt samhälle.

Det är inte bara universitetens utan också Finlands framgång som är beroende av hur vi öppnar oss för omvärlden och hur vi fungerar som ett mångkulturellt samhälle.

Men, påpekar Kola, internationell rekrytering inte är ett självändamål, och utländsk nationalitet är varken en garanti för kvalitet eller en genväg till utnämningar.

– Målet är alltid att hitta de bästa förmågorna för alla anställningar, oberoende av nationalitet. Internationell rekrytering är ett måste för Helsingfors universitet, eftersom det inhemska utbudet och nivån inte räcker till i den internationella konkurrensen. Toppforskning är det bästa lockbetet i rekryteringen av toppforskare. Och till det krävs pengar, säger Kola som en påminnelse till politikerna.

Jukka Kola understryker också att våra egna forskare och studenter i högre utsträckning måste få tillfälle att arbeta eller studera utomlands.

Ett hinder för forskarnas mobilitet är de krångliga skatte- och socialförsäkringsarrangemangen. Kola förväntar sigatt Finlands regering aktivt arbetar för en enhetlig lagstiftning som skapar klarhet i forskares socialförsäkring och beskattning inom EU.

Av undervisnings- och forskningspersonalen vid Helsingfors universitet kommer en femtedel från utlandet. En tredjedel av post doc-forskarna och sju procent av professorerna är internationella.