Rektor Jukka Kola: Universitetens roll allt viktigare i det postfaktiska samhället

Bengt Holmström utnämndes till Lärarakademins första hedersmedlem vid Helsingfors universitets årsdagsfest.

Helsingfors universitets rektor Jukka Kola (@JukkaKola) talade på universitetets årsdagsfest bl.a. om betydelsen av forskningsbaserad kunskap i dagens samhälle. Forskarnas och lärarnas uppgift är att minska de skadliga effekterna av post-faktisk politik, av de alternativa sanningarnas politik och av ren populism.

– Nu behövs det uttryckligen ännu mer pålitlig kunskap till grund för besluten, både nationellt och internationellt. Vetenskapens och forskningens och den högre utbildningens betydelse ökar, sade Kola.

Kola påminde också om att vi bör satsa på undervisningens och lärandets kvalitet på alla nivåer, från småbarnspedagogik till doktorsutbildning.

– Att bli världens mest kompetenta nation är en bra målsättning. Hörnstenarna för Finlands välfärd och framgång får inte vittra sönder. I en sådan situation lönar det sig att påminna beslutsfattarna om slagordet: Kostnaderna för utbildning är små i jämförelse med kostnaderna för okunskap.

Kostnaderna för utbildning är små i jämförelse med kostnaderna för okunskap.

Rektorn påminde också om universitetens ansvar när det gäller att svara på framtidens utmaningar och uppmanade dem att delta aktivt i Undervisnings- och kulturministeriets visionsprocess 2030 för högskoleutbildningen och forskningen. Syftet är att skapa en framtidsbild som gör det möjligt att utveckla ett finländskt högskolesystem som utmärks av hög kvalitet, genomslagskraft och internationell konkurrenskraft fram till 2030.

Internationalisering förbättrar universitetens kvalitet

Kola underströk att internationalisering är ett sätt att förbättra kvaliteten vid våra universitet, inte ett självändamål. Så länge man i Finland inte genomför en gemensam kvalitetsutvärdering av högskolorna i UKM:s regi, måste universiteten göra det själva. De måste utvärdera sin ställning utgående från en internationell utveckling och måttstock, inte endast i en nationell kontext. Det betyder att de enskilda universiteten ska koncentrera sig på sina starka områden.

– Vi måste prestera bättre i internationell konkurrens och jämförelse. Det hjälper inte att vi sinsemellan konkurrerar om högskolesektorns minskade anslag. Vi måste ansöka om ny forskningsfinansiering utomlands.

Enligt Kola är det också viktigt att uppmärksamma hur företagen och samhället utnyttjar forskning och sysselsätter doktorer. Universiteten har mycket att erbjuda, om det finns vilja att utnyttja aktuella kunskaper. Man borde särskilt främja sysselsättningen av doktorer från alla vetenskapsområden inom den privata sektorn i samarbete mellan universiteten och företagen. För detta finns också internationella modeller.

Forskarnas mobilitet säkerställer att kunskaper och färdigheter sprids också utanför vetenskapssamhället.

– Det är inte lätt att hitta lösningar på nationella och globala problem. Ändå måste vi kunna och orka söka lösningar. Vi måste värna om och förstärka betydelsen av högklassig grundforskning och forskningsfrihet. Endast på det sättet föds de genuina innovationer som Finland behöver för att klara sig.

Bengt Holmström utnämndes till hedersmedlem av Lärarakademin

Bengt Holmström, professor vid Massachussetts Institute of Technology och Nobelpristagare, talade vid årsfesten och utnämndes under samma evenemang till Lärarakademins första hedersmedlem.

I motiveringen konstateras att Holmström med sitt eget exempel i hög grad har påverkat uppskattningen av universitetsundervisningen bland annat genom att lyfta fram betydelsen av professorernas äkta närvaro i undervisningen och handledningen. Bengt Holmström är en omtyckt föreläsare och lärare som tar studenternas önskemål och behov i beaktande i undervisningen och går vidare i sin undervisning utgående från diskussioner och studenternas frågor. Han har också i många olika sammanhang betonat att det är lika viktigt att investera i utveckling av undervisningen och lärandet som i forskningen. Holmström samarbetar ständigt med Helsingfors universitet. Holmström fick motta Lärarakademins gyllene ekollon och ett diplom som erkännande för sina pedagogiska meriter. Hedersmedlemskapet beviljades av rektor Jukka Kola.

Helsingfors universitets Lärarakademi är ett mångvetenskapligt nätverk som delar med sig av sin kunskap och arbetar aktivt med att utveckla lärandet och undervisningen vid universitetet. Lärarakademin har som mål att höja undervisningens status och stärka dess ställning inom universitetssamfundet samt göra det möjligt att meritera sig och bli belönad även för pedagogiska förtjänster. Lärarakademin grundades 2012.

www.helsinki.fi/sv/universitetet/lararakademin