Rektor Jukka Kola: Lärandet är grunden till allt

Helsingfors universitets rektor Jukka Kola betonar lärandets betydelse. Utan lärande har vi ingen toppforskning, bildning eller välfärd.

– Problemen och fenomenen i Finland och världen är komplicerade. Därför behövs pålitlig forskning av hög kvalitet så att vi kan förstå samhället och sammanhangen bättre, sade Jukka Kola på universitetets inskriptionsdag som inleder läsåret 2016–2017 idag den 5 september.

Kola påminde om att vi inte har bra forskare utan inspirerande och högklassig undervisning. Utbildningsuppdraget får inte försummas när universiteten konkurrerar med sina forskningsresultat.

– Vid Helsingfors universitet utbildar vi våra studenter till att förändra vårt land och världen. De är framtidens toppforskare här hemma och ute i världen. De är experter inom olika områden som förstår helheter och komplicerade beroendeförhållanden. De har viljan och förmågan att lösa världens problem.

Studenten i fokus

– Vi har ställt den studerande i centrum i universitetets strategi för perioden 2017–2020, sade Kola.

Utbildningsreformen förändrar undervisningens innehåll, metoder och uppbyggnad. Mångvetenskapliga kandidatprogram ska svara på de många och svåra utmaningar som finns i samhället. Under läsåret kommer också de nya magisterprogrammen att bli färdiga.

– En hörnsten i utbildningsreformen är att studenterna ska involveras i forskningen redan i ett tidigt skede. Vår huvudprincip är att undervisningen baserar sig på forskning av hög kvalitet. Och omvänt, med undervisning av hög kvalitet säkerställer vi att vi har tillräckligt många skickliga forskare i framtiden.

Digitaliseringssprånget kräver investeringar

Digitaliseringen spelar en viktig roll när vi utvecklar utbildningen och lärandet. En digitaliserad lärandekultur blir central när undervisningen utvecklas och blir mer inkluderande.

– Digitaliseringen ska öka interaktionen, inte tvärtom. Den får inte leda till kommunikation mellan maskiner. Digitaliseringssprånget kräver investeringar i lärmiljöer, konstaterade Kola.

Helsingfors universitet utbildar experter som har goda möjligheter på arbetsmarknaden. Kola ansåg att kvalitativ sysselsättning är en utmärkt målsättning. Det betyder sysselsättning som motsvarar utbildningsnivån.

– Visst är det bäst att en magister placerar sig i jobb som är avsedda för magistrar, och inte i jobb som är avsedda för lägre examina, och att jobben som passar doktorer inte tillsätts med magistrar.

Kola konstaterade att utbildning och expertkompetens borde värdesättas och utnyttjas mer. Till exempel finska företag borde sysselsätta fler doktorer också om man jämför internationellt.

– Beror Finlands svaga ekonomi delvis på att vi inte kan eller inte vågar utnyttja våra välutbildade toppförmågor?