Rektor Jari Niemelä och biträdande professor Venla Bernelius premieras med den gyllene Helsingforsmedaljen

Helsingfors universitets rektor Jari Niemelä och biträdande professor Venla Bernelius har premierats med den gyllene Helsingforsmedaljen. Helsingforsmedaljen i guld är Helsingfors stads högsta utmärkelse. Professor Terhi Ainiala har tilldelats vetenskapspriset.

Helsingfors universitets rektor Jari Niemelä har premierats med den gyllene Helsingforsmedaljen för sitt förtjänstfulla arbete till förmån för Helsingfors och dess invånare. Niemelä har stärkt samarbetet mellan universitetet och staden. Samarbetet hänför sig bl.a. till att förebygga segregation, framhålla stadspolitikens betydelse och lösa globala problem.

Även Venla Bernelius, biträdande professor i stadsgeografi vid Helsingfors universitet, fick den gyllene Helsingforsmedaljen. Bernelius forskar i segregation med fokus på faktorer inom skolsystemet som orsakar segregation. Bernelius forskning spelar en viktig roll i Helsingfors strävan att bli en europeisk förebild för hur man förebygger segregation.

Helsingfors vetenskapspris 2019 går till Terhi Ainiala, professor i finska språket vid Helsingfors universitet. Hon har specialiserat sig på namnforskning och hennes socio-onomastiska forskning anknyter främst till städernas inofficiella ortnamn och talarnas sociala identitet.

Staden beviljade också forskningsstipendier för bl.a. forskning i urbaniseringen och dess effekter.

Medaljen delas ut på Helsingforsdagens fest den 12 juni.