Professor Jari Niemelä blir rektor för Helsingfors universitet

Helsingfors universitets styrelse har valt professor, FD Jari Niemelä, 60, till rektor för Helsingfors universitet för femårsperioden 2018–2023. Niemeläs mandatperiod börjar den 1 augusti 2018.

Niemelä är för närvarande direktör för Helsingfors universitets institut för hållbarhetsvetenskap (Helsinki Institute of Sustainability Science, HELSUS). Han är professor i stadsekologi och har varit dekanus för universitets bio- och miljövetenskapliga fakultet 2004–2017.