Professor Anne Toppinen blir direktör för Institutet för hållbarhetsvetenskap vid Helsingfors universitet

Anne Toppinen, professor i skogsekonomi och marknadsföring, har utnämnts till direktör för Institutet för hållbarhetsvetenskap (HELSUS). Hon efterträder den tidigare direktören, professor Jari Niemelä som blivit rektor för Helsingfors universitet.

Anne Toppinen har forskat i ansvarsfull affärsverksamhet inom skogssektorn. HELSUS är en naturlig fortsättning på det. 

– HELSUS är en ny forskningsplattform med otroligt många duktiga forskare, och att arbeta med dem motiverar mig. Och naturligtvis är hållbarhet ett ytterst centralt ämne, vars utmaningar jag vill vara med och hitta svar och lösningar för.

Hållbarhetsproblemen är hållbarhetsproblemen är så kallade lömska problem och kan inte lösas utanatt de inte kan lösas utan bred, mångvetenskaplig kompetens och helt nya angreppssätt.

– Institutet för hållbarhetsvetenskap har som mål att föra in hållbarhetsperspektivet också i undervisningen samt att fortsätta vidga samverkan med samhället. Problemen kan inte lösas inom universitetets väggar utan genom ett omfattande samarbete med alla aktörer i samhället.

Forskare i ansvarsfull bioekonomi

Anne Toppinens bakgrund är inom skogsekonomi. Hon doktorerade i agrikultur-forstvetenskaper 1998 och har efter det arbetat som forskare bland annat vid Finlands och Europas skogsforskningsinstitut samt som gästprofessor vid University of Oregon. Sedan är 2008 har Toppinen arbetat som professor vid Helsingfors universitet.

Toppinens forskning har fokuserat på att utveckla ansvarsfull affärsverksamhet inom bioekonomi och cirkulär ekonomi. Tillsammans med sin grupp har hon bland annat undersökt företags strategier och beteende samt kommunikation om ansvarsfullhet. Den blivande direktören för HELSUS har också lärt ut ansvarsfullhet inom skogssektorn och bioekonomin.

Professor Anne Toppinen påbörjar sin anställning som direktör för Institutet för hållbarhetsvetenskap den 1 september 2018.

Institutet sammanfogar hållbarhetsforskningen och hållbarhetsundervisningen till ett kluster som överskrider vetenskapsområden och campusgränser. HELSUS erbjuder forskare i hållbarhetsvetenskaper en tvärvetenskaplig och inspirerande miljö som uppmuntrar till att forska, prova och hitta de bästa lösningarna för en hållbar framtid.

Kontaktuppgifter:

Professor Anne Toppinen

Helsingfors universitet

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, avdelningen för skogsvetenskaper

anne.toppinen@helsinki.fi

tfn 0294157966

@AnneToppinen

HELSUS