Pauliine Koskelo Årets Alumn

Universitetets alumner kan bidra till att samhällsdebatten är analytisk, öppen och civiliserad, säger Pauliine Koskelo.

Alumnföreningen vid Helsingfors universitet har utsett Pauliine Koskelo till Årets Alumn 2017. Koskelo är domare vid Europeiska människorättsdomstolen och var president för Högsta domstolen i Finland 2006–2015.

Årets Alumn är en positiv ambassadör för Helsingfors universitet. Årligen går utmärkelsen till en person som med sin verksamhet har stött Helsingfors universitets principer, främjat den akademiska utbildningens anseende och höjt den akademiska Helsingforsandan.

– Det är fint att alumnverksamheten har ökat vid de finländska universiteten. Det är ett sätt att skapa en växelverkan mellan universitetet och dess alumner ute i samhället och arbetslivet, säger Pauliine Koskelo från sitt arbetsrum i Strasbourg.

Hon har själv varit medlem i Alumnföreningens styrelse, och under hennes tid som ordförande valdes den internationellt kända nationalekonomen Bengt Holmström till Årets Alumn 2009.

Koskelo säger att en av universitetets uppgifter i ett demokratiskt samhälle är att se till att den samhälleliga debatten hålls informerad och mångsidig.

– Interaktionen mellan vetenskapssamhället och de andra sektorerna är viktig. Bildningens betydelse har ökat, och vi ser gång på gång vad som följer av att människor kan mycket om ett smalt specialområde men inte har en allmän uppfattning om vad som händer i samhället. Allmänbildning är oerhört viktigt, och dialog främjar allmänbildningen.

Koskelo säger att universitetets alumner med sin egen insats kan odla en kultur som strävar efter att samhällsdiskussionen är öppen, analytisk och bildad.

Ingenjör eller jurist?

Som ung student stod Pauliine Koskelo inför valet att bli ingenjör eller jurist. Efter ett lyckat inträdesprov bestämde hon sig för Juridiska fakulteten.

– Jag tänkte att en juristexamen ger många möjligheter. Det sägs att juristexamen är ett sätt att skjuta upp sitt yrkesval eftersom examen är så bred och kan användas i så många slags jobb.

För Koskelo var studietiden ”en jätteviktig period”.

– Helsingfors universitet är stort och där kan man skaffa sig kunskaper om allt möjligt annat utanför sitt eget område. Genom studierna får man en utbildning, men samtidigt lönar det sig att skaffa sig en så bred bildning som möjligt. Här spelar samtal, kontakter och möten en stor roll.

I slutet av sina juriststudier var Koskelo praktikant på Justitieministeriet, och senare blev hon också anställd där. Hon tyckte lagberedning var intressant och upplevde att det gick naturligt att kombinera studier och arbete.

– Genom rättslitteraturen har vi som är ute i arbetslivet även senare en stark kontakt till universitetet, åtminstone intellektuellt. Dessutom är det väldigt viktigt att universitetet odlar växelverkan mellan forskare och yrkesutövare. Alumnverksamheten är ett sätt att upprätthålla den kontakten och dialogen.

Tilläggsuppgifter:

Alumnföreningen vid Helsingfors universitet, verksamhetsledare Pia Österman, pia.osterman@helsinki.fi, tfn 050 581 7517

Helsingfors universitets alumner r.f. grundades 1990. Alumnföreningen har över 6 500 medlemmar. Alumnverksamheten har som mål att upprätthålla kontakten mellan dem som studerat vid universitetet, stödja universitetets mål och relationer med företag och samhället samt stärka den akademiska utbildningens anseende. Alla nuvarande och tidigare studerande och anställda är Helsingfors universitets alumner.

Pauliine Koskelo

Domare vid Europeiska människorättsdomstolen.

Född 1956 i Salo.

Juris kandidat 1979, vicehäradshövding 1985. Anställdes vid Justitieministeriet 1980, lagstiftningsråd 1985–1995.

Europeiska investeringsbanken, direktoratet för rättsliga ärenden 1995, direktör 1999–2000.

Högsta domstolen, justitieråd 2000 och president 2006–2015.

Hedersdoktor i ekonomi (Hanken 2009), hedersdoktor i juridik (Helsingfors universitet 2010, Åbo universitet 2015).