Päivi Palojoki hedersdoktor vid Göteborgs universitet

Göteborgs universitets Utbildningsvetenskapliga fakultet lyfter särskilt fram professor Palojokis arbete med att främja hälsosamma matvanor hos barn.

Professor Palojoki har varit gästprofessor vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon har också vid ett antal tillfällen bidragit med sina kunskaper till institutionen som opponent, sakkunnig och experthandledare.

– Professor Päivi Palojoki har genom sin forskargärning gjort betydande insatser inom forskning som är direkt relaterad till den utbildning och forskning som bedrivs vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap och ett fortsatt samarbete kommer att få betydelse för institutionen, säger Christina Berg, docent vid institutionen.

Som exempel på professor Päivi Palojokis arbete lyfter institutionen fram hur hon i samverkan med andra finska forskare och medarbetare vid institutionen arrangerat en nordisk doktorandkonferens kring att främja hälsosamma matvanor. Därtill har hon varit knuten som expert till den forskarskola som förenat de fyra svenska lärosäten som utbildar blivande lärare i skolämnet hem- och konsumentkunskap: Uppsala, Umeå, Kristianstad och Göteborg.

Palojoki gläds åt utnämningen och delar samtidigt ödmjukt med sig av den stora äran.

– Det känns helt unikt, att få ett sånt här erkännande av mina nordiska kolleger, säger hon.

– Min egen fakultet, beteendevetenskapliga fakulteten, och Helsingfors universitet förtjänar också en del av äran.

Professor Päivi Palojokis forskning handlar om mat, kultur och lärande. Hennes forskning fokuserar på pedagogik och lärande i stort, mångfald och jämlikhet i relation till skola och lärande samt didaktik och verktyg för lärande om mat, hälsa och hållbar utveckling. I Göteborgs universitets nyhet om hedersdoktoratet uppmärksammar man särskilt hur hon lyft skolmåltidens betydelse för lärande om mat och näring och skriver att hon ”genom att belysa hur förändringar i samhället får konsekvenser för undervisning i hem- och konsumentkunskap och kräver nya pedagogiska lösningar, har bidragit till nya perspektiv och kunskaper”.

Kontaktuppgifter:

Päivi Palojoki, tfn 050 448 2530, e-post paivi.palojoki@helsinki.fi