Öppen forskning-priset till professor Jaana Bäck

Helsingfors universitets utmärkelse för öppen forskning 2018 tilldelas en högt meriterad forskare som forskar i klimateffekterna av våra skogar.

Helsingfors universitet tilldelar den årliga utmärkelsen Öppen forskning-priset till professor Jaana Bäck. Priset delas ut i Tankehörnan idag onsdagen den 24 oktober 2018 under Open Access-veckans evenemang Vem äger dina publikationer?

Jaana Bäck är professor på området växelverkan mellan skogar och atmosfären vid Helsingfors universitets agrikultur-forstvetenskapliga fakultet. Bäck forskar i de nordliga skogarnas betydelse för att stävja klimatförändringen. Bäck och hennes forskarlag söker svar på frågan hur våra skogar kyler ned klimatet när de släpper ut avdunstande ångor som deltar i molnbildningsprocessen. Det är även viktigt att få klarhet i hur man ska ta hand om våra nordliga skogar för att deras klimatpåverkan ska vara så gynnsam som möjlig.

År 2017 var Bäck huvudforskare och ledare för ett flerårigt och mångvetenskapligt projekt vid de europeiska vetenskapsakademiernas gemensamma vetenskapliga råd EASAC. Inom projektet ledde Bäck en arbetsgrupp som bestod av ett tiotal experter från fjorton länder. Som ett resultat av projektet publicerades den populärvetenskapliga och öppet tillgängliga rapporten Multi-functionality and Sustainability in the European Union's Forest.

År 2017 fick Bäck det första Pro Scientia-priset utdelat av Finska vetenskapsakademin.

I motiveringarna framhölls det altruistiska arbete som den prisbelönta gjort för vetenskapens genomslagskraft och EASAC-rapporten. Våren 2018 kallades Bäck till medlem av Finska Vetenskapsakademin.

 

Öppet tillgängliga publikationer öppnar för samhällsdebatt

Bäck har tillsammans med sina medförfattare publicerat flera artiklar i open access-tidskrifter som tar ut en publiceringsavgift. Dessutom har en del av Bäcks öppet tillgängliga publikationer parallellpublicerats i forskningsuniversitetens publikationsarkiv. Som öppna publikationer når de även den breda allmänheten utanför vetenskapssamfundet.Jaana Bäck har på ett sakkunnigt, skickligt och tålmodigt sätt lyft fram sina forskningsresultat även i samband med evenemang för allmänheten. Där har det ytterst aktuella och laddade samhällsämnet väckt rentav häftiga diskussioner.

Helsingfors universitet ledande inom öppen vetenskapFör att kunna möta mänsklighetens stora utmaningar behöver samhällena information som är tillförlitlig, forskningsbaserad och fritt tillgänglig. För den nulevande generationen är klimatförändringen den största utmaningen.

Heidi Laine, sakkunnig vid Helsingfors universitets forskningsadministration, är en av medlemmarna i prisjuryn och hon betonar följande: Vårt samhälle ska vara uppbyggt på kunskap som strömmar fritt och kan återanvändas. Finland är ett av de ledande länderna inom öppen vetenskap, och som landets ledande forskningsuniversitet fokuserar Helsingfors universitet på den öppna vetenskapen i sin strategi.”

Öppen vetenskap och öppen tillgång till vetenskap är internationella vetenskapspolitiska trender som kommer att förstärkas ytterligare och som står på många forskningsfinansiärers agenda. Öppen vetenskap ingår till exempel i de europeiska instrumenten för forskningsfinansiering som olika slags incitament till och krav på öppen tillgång.

– Helsingfors universitet bör delta i denna mycket viktiga internationella diskussion och förändring och påverka de framtida förutsättningarna för vetenskap och forskning. Öppenhet är en av de centrala principerna för forskning. Öppenheten i förfaranden måste uppdateras så att de lämpar sig för vetenskapssamfundets digitala arbetsmiljö, summerar Heidi Laine.

 

Öppen forskning-priset och seminariet Vem äger dina publikationer? i Tankehörnan ingår i den internationella Open Access-veckan som infaller i oktober varje år; i år den 22−26 oktober.

Öppen forskning-priset vid Helsingfors universitet

Priset utdelas årligen för insatser för att främja öppen vetenskap. I prismotiveringen 2018 betonades öppen publicering och öppet offentliggörande av vetenskapliga rön. De prisbelönta är aktiva och meriterade forskare vid Helsingfors universitet.

När det gäller att identifiera kandidater till priset utnyttjas Helsingfors universitets biblioteks kvalitativa och kvantitativa uppgifter om artiklar som forskare vid universitetet publicerat för öppen tillgång.

Priset utdelas vartannat år av Helsingfors universitets forskningsservice och vartannat år av Helsingfors universitets bibliotek.