Ockupationen av universitetets huvudbyggnad fortsätter

Helsingfors universitets lokaldirektör Marita Rovamo och prorektor Kai Nordlund talade med studenterna i vestibulen i universitetets huvudbyggnad på torsdag.

– Vi tänker inte avlägsna ockupanterna från huvudbyggnaden. Ockupationen har förlöpt lugnt och i gott samförstånd: det har inte förekommit några säkerhetsproblem eller skadegörelser. Vi stöder studenternas ståndpunkt och universitetets ledning förstår ockupanternas oro över studenternas utkomst, säger prorektor Kai Nordlund.

Helsingfors universitet har i sina mål för regeringsprogrammet krävt att studenterna garanteras sådana förhållanden, såsom studiesociala förmåner, som gör det möjligt för dem att koncentrera sig på studierna, utexamineras på ett smidigt sätt och övergå till arbetslivet.

Vi har förhandlat dagligen med ockupanterna om användningen av och säkerheten i lokalerna.

– Vi vill trygga säkerheten hos alla som vistas i lokalerna. Ockupanterna har blivit ombedda att städa foajén och området kring garderoben så att lokalerna är tillgängliga och trygga att använda, konstaterar lokaldirektör Marita Rovamo.

Universitetets solennitetssal är reserverad för Försvarsutbildningsföreningens evenemang för hundratals personer torsdagen den 28 september. Av säkerhetsskäl kan endast ett begränsat antal personer vistas i lokalen samtidigt, och alla ska kunna använda utrymningsvägarna.

Varken Republikens presidents kansli eller Försvarsutbildningsföreningen som ordnar evenemanget har vid något tillfälle ställt krav på att flytta demonstrationen.