Obamas rådgivare blir hedersdoktor vid Helsingfors universitet

En av världens främsta experter på lärarutbildning, Linda Darling-Hammond, promoveras till hedersdoktor i Helsingfors. Professor Darling-Hammond prisar vårt system med lärarpraktik.

Linda Darling-Hammond är professor i pedagogik vid Stanford University. Hennes favoritämnen är jämlik utbildning och kulturell mångfald.

Darling-Hammond har varit utbildningspolitisk rådgivare i president Barack Obamas presidentkampanj. Hon är en av de mest inflytelserika personerna inom utbildningspolitiken i USA, en av världens ledande experter på lärarutbildning och snart också hedersdoktor vid Helsingfors universitet.

Hon promoveras till hedersdoktor fredagen den 23 maj i universitetets solennitetssal vid Filosofiska fakultetens magister- och doktorspromotion, som i år ordnas för 96:e gången.

Skriande ojämlikhet

Darling-Hammond leder Stanford Center for Opportunity Policy in Education vid sitt universitets pedagogiska fakultet, där hon är känd som en förespråkare för undervisning av hög kvalitet och omstrukturering av skolorna.

Det finns ett stort behov av starka experter inom utbildningspolitiken i USA. Den flagranta ojämlikheten i utbildningen framträder i jämförelser med andra industrialiserade länder, säger Darling-Hammond.

– De bästa skolorna får de bästa eleverna, medan de sämre skolorna får de svagaste. Det är fråga om stora skillnader.

– Vi behöver en ny nationell utbildningspolitik som ger skolorna möjlighet att svara på 2000-talets utmaningar. Och vi måste ta bättre hand om våra barn. Hur kan man klara sig i skolan om man inte ens har en bostad?

Övningsskolorna är som undervisningssjukhus

Darling-Hammond anser att Finland har den bästa modellen för undervisningsutbildning i världen.

– Hos er gör alla som studerar till lärare undervisningspraktik, det gör inte amerikanska studenter.

– Under praktiken blir studenterna mer självständiga och de får bättre problemlösningsförmåga. Övningsskolorna är som undervisningssjukhusen för medicine studerande – en kombination av teori och praktik, konstaterar Darling-Hammond.