Ny professur i värdepappersmarknadsrätt

Idag installeras nya professorer vid Helsingfors universitet. En av de nya professorerna som håller sin installationsföreläsning är Mårten Knuts som i januari utsågs till professor i värdepappersmarknadsrätt.

Professuren som Mårten Knuts är den första att tillträda är inte bara ny för Helsingfors universitet, den är även den första i sitt slag vid en juridisk fakultet vid ett universitet i Norden. Samhällsutvecklingen har skapat underlag för en stor finansmarknad, men den akademiska adaptiviteten till marknaden är inte den snabbaste. Knuts tror att det kommer att komma fler professurer i värdepappersmarknadsrätt framöver.

Knuts ser på sin nya post som en utmaning och en enorm möjlighet. Vad gäller betydelsen för professuren för Helsingfors universitet, säger han att den är viktig.

– Den är ett steg mot en internationell, modern och dynamisk profil för universitet.

Det akademiska arbetet i full gång

Knuts har grundat en stiftelse för nordisk börsrättsforskning som ska utgöra en bro mellan akademisk forskning och arbetslivets verklighet. Fonden ska även garantera att studeranden som är intresserade av ämnet ska kunna studera det. Knuts arbetar redan med 20 graduskribenter som ska skriva sin avhandling inom ämnet värdepappersmarknadsrätt och på hösten ska ämneshelheten och forskningsområdet presenteras för nya studenter.

Knuts har själv doktorerat inom värdepappersmarknadsrätt år 2010. Hans avhandling behandlar kursmanipulation, om hur man vilseleder genom information, samt vad förbudet mot kursmanipulation rent konkret förbjuder. Knuts har belönats för sin doktorsavhandling med Statsrådets Mauritz Hallbergs pris.

19 nya professorer

I år tillträder sammanlagt 19 nya professorer vid Helsingfors universitet.  Mårten Knuts håller sin installationsföreläsning under rubriken ”Hur formas värdepappersmarknadsrätten?” klockan 14.45 idag i Lilla Festsalen. Föreläsningarna riktar sig till både universitetsfolk och till allmänheten.