Niklas Bruun blir ordförande för Helsingfors universitets styrelse 2022–2025

Helsingfors universitets styrelse valde JD Niklas Bruun till ny styrelseordförande vid styrelsens konstituerande möte den 9 december. Vice ordförande blev FD Ilona Herlin. Styrelsens mandatperiod är fyra år och löper 1.1.2022–31.12.2025.

Niklas Bruun är professor emeritus i handelsrätt vid Svenska handelshögskolan. Han har bland annat varit svenskspråkig professor i privaträtt vid Helsingfors universitet samt ordförande för diskriminerings- och jämställdhetsnämnden.

Ilona Herlin är en av ägarna till Cargotec Oy och docent vid Helsingfors universitet. Hon disputerade vid Helsingfors universitet 1998. Herlin har suttit i Helsingfors universitets styrelse även under mandatperioden 2018–2021.

Helsingfors universitets styrelse har totalt 12 medlemmar, varav sju representerar universitetet och fem väljs utanför universitetet. Styrelsens ordförande och vice ordförande väljs bland medlemmarna utanför universitetssamfundet.

Helsingfors universitets styrelse 2022–2025

Niklas Bruun (ordförande)

Ilona Herlin (vice ordförande)

Paula Karhunen (studentmedlem, mandatperiod 1.1.2022–31.12.2023)

Markku Kulmala

Sanni Lehtinen

Henrik Meinander

Marja Mikkola

Mari Pantsar

Risto Renkonen

Ilona Riipinen

Timo Valtonen

Sebastian Österman (studentmedlem, mandatperiod 1.1.2022–31.12.2023)