New government tripping up higher education in Finland

Helsingfors universitets rektor Jukka Kola är upprörd över nedskärningarna i utbildningen i det nya regeringsprogrammet.

– Den blivande regeringens metoder står i konflikt med målen. Regeringen vill profilera Finland som ett mönsterland för utbildning, höja kvaliteten på forskningen och stärka dess genomslagskraft. Men de kraftiga nedskärningarna i utbildningen ger en helt annan bild, konstaterar Kola.

Nedskärningarna är ett allvarligt hot mot forskningens och undervisningens kvalitet, vilket i sin tur hotar Finlands framgång och konkurrenskraft. Regeringen tänker frysa universitetsindexet, skära i bl.a. Finlands Akademis och Tekes forskningsfinansiering och dra in Helsingfors universitets och Östra Finlands universitets apotekskompensation.

Nedskärningarna fortsätter för andra regeringsperioden i rad

Totalt drabbas universiteten av nedskärningar för cirka 500 miljoner euro. Redan under den föregående regeringsperioden var nedskärningarna för högskolornas del 200 miljoner euro. Det har bl.a. lett till att Helsingfors universitet redan har varit tvunget att minska på sin personal med 500 personer genom pensioneringar och rekryteringsförbud.

Rektor Kola poängterar att nedskärningarna verkar drabba Helsingfors universitet särskilt hårt, trots att det är det enda finländska universitetet som placerar sig bland de hundra bästa i världen.

Han undrar varför regeringen skär ned på den bästa forskningen.

Helsingfors universitets finansiering kommer att skäras ned med mer än 83 miljoner euro fram till 2020 på grund av den nya och den föregående regeringens beslut. Det motsvarar en sjättedel av universitetets basfinansiering.

Bra med nya strukturer

Kola håller med regeringen om att universiteten borde samarbeta mera och specialisera sig på sina starka områden.

– Nedskärningarna är så stora att det inte kommer att räcka med att använda osthyveln. Vi står inför svåra beslut. Men strukturreformer är långsamma och kan inte genomföras i samma takt som nedskärningarna. Strukturreformerna måste vara i linje med universitetens kvalitetsutvärderingar, betonar Kola.

Han påminner om att de finländska universitetens finansiering inte ligger på toppnivå internationellt, och de knappa resurserna måste fördelas mellan många små aktörer.

Rektor Kola förstår att det ekonomiska läget tvingar så gott som alla att delta i inbesparningstalkot.

– Men man borde fördela nedskärningarna så att de inte hotar vår framtid, påpekar han.

 

Ytterligare information:

rektor Jukka Kola, tfn 02941 22211, jukka.kola@helsinki.fi
ombudsman Tanja Remes, tfn 050 415 0286, tanja.remes@helsinki.fi