Näringsforskare fick pris för förmedling av vetenskaplig kunskap

Professorn i näringslära Mikael Fogelholm mottog 2016 års J. V. Snellman-pris för förtjänstfull förmedling av vetenskaplig kunskap. Priset delades ut vid Helsingfors universitets årsdagsfest den 23 mars.

Mikael Fogelholm är den mest kända medieprofilen i frågor som gäller näringslära. Han har outtröttligt försvarat den vetenskapliga kunskapen i debatten om kost och näring, en matdebatt som ofta får känslorna att koka över.

I näringsforskarens arbete är en aktiv interaktion med allmänheten viktig, anser Fogelholm.

– Vår viktigaste uppgift är att främja befolkningens hälsa genom att ta fram vetenskaplig kunskap om kost och näring. Men om man vill främja hälsan hos stora grupper människor kan man inte stanna i sitt laboratorium. Vi måste aktivt sprida och göra kunskapen tillgänglig för alla människor.

Fogelholm får J. V. Snellman-priset för förtjäfesnstfull förmedling av vetenskaplig kunskap. Priset överräcktes vid Helsingfors universitets årsdagst den 23 mars 2016. I prismotiveringen konstateras att Fogelholm gärna står till mediernas förfogande och också hjälper och uppmuntrar andra forskare att göra sina röster hörda. Mikael Fogelholm undervisar också i vetenskapskommunikation och hur man populariserar vetenskap.

J.V. Snellman-priset har delats ut sedan 1981. Prissumman är 6 000 euro.

Universitetet måste utmana enkla lösningar

Universitetets rektor Jukka Kola konstaterade i sitt tal på årsdagsfesten att problemen och fenomenen i Finland och världen är komplicerade. Universitetets uppgift är att producera forskningsbaserad kunskap som är till nytta för samhället.

– Universiteten måste svara på utmaningarna med högklassig forskning och utbilda unga till experter med mångvetenskaplig kompetens. Universiteten måste forska och analysera och gärna också förutse utvecklingen och förebygga problemen. Vi måste utmana lösningar och förklaringsmodeller som bygger på en enda sanning och ensidigt tänkande. Föregångare bär ett ansvar, sade Kola.

Rektor Jukka Kolas tal i sin helhet