Mirjam Kalland fortsätter som Soc&koms rektor 2018-2022

Docent Mirjam Kalland har valts till rektor för Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet för perioden 2018-2022 av högskolans styrelse 29.8.2017.

Mirjam Kalland valdes av styrelsen till rektor första gången för perioden 2015-2017. Samtliga grupper inom styrelsen framförde sitt stöd för Kalland och hon ombads fortsätta som rektor för perioden 2018-2022. Kalland har samtyckt till att fortsätta en period till.

– Jag är glad för att få fortsätta som rektor och det möjliggör ett mer långsiktigt planerande av utvecklingen av verksamheten. Jag har trivts bra och det är en glädje att samarbeta med personalen här. Kontakten med studerande är också mycket inspirerande, säger Kalland.

Mirjam Kalland är pedagogie doktor och barnpsykoteraupeut samt docent i socialt arbete och familjeforskning vid Helsingfors universitet och docent i musikpedagogik vid Sibelius-Akademin.

Kalland har valts till ordförande för Mannerheims barnskyddsförbund för 2018-2020. Hon var generalsekreterare för barnskyddsförbundet fram till 2015.

För tillfället leder Kalland ett forskningsprojekt som handlar om betydelsen av stöd för föräldraskapet – hur stödet påverkar familjens hälsa och välbefinnande samt barnets utveckling. Projektet fokuserar på föräldrar som väntar sitt första barn och följer med dem till barnet är två år.

Utbildningen vid Soc&kom är från och med i höst organiserad i ett kandidatprogram i samhällsvetenskaper.

­– Vi har kunnat utveckla utbildningen systematiskt och pedagogiskt och chanserna är goda att det blir jättebra. Nu väntar vi på feedback så att vi kan förbättra utbildningen ytterligare, säger Kalland.

Kalland är också ledare för det nya svenskspråkiga magisterprogrammet i samhällsvetenskaper vid Helsingfors universitet som är ett samarbete mellan Soc&kom och statsvetenskapliga fakulteten. Magisterprogrammet stärker de svenskspråkiga samhällsvetenskaperna vid universitetet och ger möjlighet för studerande att avlägga politices magisters-examen helt på svenska.

Tilläggsinformation:

Rektor Mirjam Kalland, tfn 0504482222