Medelanskaffningskampanj gav universitetet 48 miljoner euro

Flest donationer gick till medicin och lärarutbildningen.

Under sin medelanskaffningskampanj För världens bästa har Helsingfors universitet fått in totalt cirka 48 miljoner euro i donationer, varav cirka 35 miljoner euro är motfinansieringsdugliga donationer.

De utbildningsområden som samlade in flest motfinansieringsdugliga donationer var medicin med cirka 6 miljoner euro och lärarutbildningen med cirka 9 miljoner euro. Det slutliga belopp som motfinansieringskampanjen ger framkommer senare i år när beloppet av statens motfinansiering offentliggörs.

Över tusen donatorer deltog i kampanjen. Drygt hälften av donationerna gjordes av stiftelser, en knapp tredjedel av privatpersoner och en dryg femtedel av företag och andra aktörer inom den privata sektorn.

Kansler Thomas Wilhelmsson tackar alla donatorer för stödet till universitetet.

– Varje donation är av stor betydelse för oss. Jag vill tacka alla donatorer och andra delaktiga. Tack vare dem kan Helsingfors universitet även framöver utveckla sin forskning och undervisning på hög internationell nivå. Även om motfinansieringskampanjen nu avslutas fortsätter Helsingfors universitets medelanskaffning. Avdragsrätten i beskattningen för donationer gäller också fortfarande.

Vid Helsingfors universitet används avkastningen på donationsmedlen till att dela ut flera miljoner euro om året till universitetets forskningsprojekt och för att finansiera över hundra professorers och andra experters arbete. Ur universitetets donationsfonder delas dessutom årligen över 600 000 euro ut i form av stipendier och priser till forskare, studerande och forskningsprojekt inom olika discipliner.

Mer information:

Pia Dolivo

Chef för samhällsrelationer
Helsingfors universitet
tfn 02941 40815
pia.dolivo@helsinki.fi