Marita Rovamo blir lokaldirektör vid Helsingfors universitet

Lokaldirektörens uppgift är att leda sektorn Lokaler och fastigheter och ansvara bland annat för att definiera lokalbehovet och för investeringar samt utveckling av tjänsterna relaterade till lokaler.

Marita Rovamo har utnämnts till ny lokaldirektör för Helsingfors universitet. Hon tillträder sin anställning den 15 maj 2023, och den nuvarande lokaldirektören Teppo Salmikivi pensioneras den 31 juli.

Rovamo har tidigare arbetat vid bland annat Are Oy som enhetsdirektör (2021–2023), vid Lehto Tilat Oy som verksamhetschef för skolor och livscykelhantering (2020–2021) och planeringsdirektör (2018–2020). Innan dess var hon byggledare och lokalchef vid Senatfastigheter (2013–2018) och gjorde en lång karriär i Uleåborgsregionens utbildningssamkommun, bland annat som fastighetsdirektör (2002–2013).

– Marita har en väldigt mångsidig erfarenhet av fastighetsekonomi och olika delområden av fastighetsförvaltning och en solid ledarskapserfarenhet inom såväl den privata som den offentliga sektorn. Jag är glad över att få välkomna Marita till vårt team av proffs, konstaterar förvaltningsdirektör Esa Hämäläinen.

Rovamo väntar med iver på att få börja arbeta med universitetets personal och studenter och att utveckla verksamhetslokaler som stöder universitetets strategiska mål och främjar välbefinnande och lärande.

– Det här är en stor ära och ett stort ansvar. Jag tror att jag har mycket att bidra med till den här rollen eftersom jag har arbetat länge inom fastighetsbranschen och skaffat mig mångsidiga erfarenheter av att leda olika lokalprojekt och hantera fastigheters livscykel. Jag vill vara en del av universitetet och lära mig något nytt varje dag, säger Rovamo.

Enligt förvaltningsdirektör Esa Hämäläinen har universitetet höga förväntningar på lokalerna, inte minst nu när digitaliseringen ändrar våra arbets- och studievanor.

– Vi har ett stort byggnadsbestånd men samtidigt begränsat ekonomiskt svängrum. Vårt lokalprogram, som är under uppdatering, är ett viktigt verktyg vid prioritetsordningen av framtida åtgärder, konstaterar Hämäläinen.