Kaarle Hämeri ny kansler för Helsingfors universitet

Universitetskollegiet har utsett Kaarle Hämeri (52) till ny kansler för Helsingfors universitet. Hämeri är professor i fysik och ordförande för Professorsförbundet. Kanslerns mandatperiod är högst fem år och den inleds 1.10.2017.

Filosofie doktor Kaarle Hämeri är professor i fysik vid Helsingfors universitet sedan 2002 och viceprefekt för institutionen för fysik sedan 2010. Han har arbetat som forskare vid Helsingfors universitet, Arbetshälsoinstitutet, Stockholms universitet och Lunds universitet, och har haft många nationella och internationella uppdrag inom sitt vetenskapsområde.

– Jag vill utveckla universitetet till en ännu starkare och mer sammanhållen bildningsinstitution, säger Hämeri om sitt kanslersuppdrag.

Kanslersposten söktes av nio personer: Ulla-Maija Forsberg, Mats Gyllenberg, Kaarle Hämeri, Jukka Kekkonen, Laura Kolbe, Jari Niemelä, Pertti Panula, Anne Pitkäranta och Patrick Scheinin. Av dem gick Hämeri, Kekkonen, Panula och Pitkäranta vidare.

I första valomgången föll rösterna Hämeri 21, Kekkonen 15, Panula 8, Pitkäranta 3, borta 3 och i andra valomgången Hämeri 31, Kekkonen 16

Enligt universitetslagen har universitets kansler till uppgift att främja vetenskaperna och universitetets samverkan med samhället samt bevaka universitetets allmänna intresse och ha tillsyn över verksamheten vid universitetet. Kanslern har rätt att närvara och yttra sig i statsrådet när ärenden som gäller Helsingfors universitet behandlas.

Enligt universitetets instruktion beviljar kanslern professors titel och titeln docent. Kanslern leder utredningen vid misstanke om avvikelser från god vetenskaplig sed. I enlighet med arbetsfördelningen som avtalats med universitetets ledning leder kanslern universitetets medelsanskaffning.

Kaarle Hämeri presenteras på Helsingfors universitets webbplats

Publikationer, projekt, aktiviteter

Twitter: @KaarleHameri