J.V. Snellman-priset till Olli Vapalahti och Tarja Sironen

Helsingfors universitet delar undantagsvis ut J.V. Snellman-priset till två forskare i år: professor Olli Vapalahti och biträdande professor Tarja Sironen. Priset tilldelas för förtjänstfull spridning av vetenskaplig information.

Årets J.V. Snellmans pris för förtjänstfull spridning av vetenskaplig information tilldelas professor Olli Vapalahti och biträdande professor Tarja Sironen.

Olli Vapalahti, professor i zoonotisk virologi, har under sin karriär undersökt virussjukdomar som smittar från djur till människor, såsom fästingburen hjärnhinneinflammation, zikavirus, SARS, ebola, samt till viss del nya virus som inte beskrivits tidigare.

Tarja Sironen, biträdande professor i hotande infektionssjukdomar, forskar i mikrober som orsakar sjukdomar hos människor eller djur. Sironen undersöker bland annat sjukdomar som smittar från gnagare och fladdermöss, samt infektionssjukdomar hos produktionsdjur. I sin forskning strävar hon efter att producera information som gör det möjligt att förbereda sig för infektionshot i en föränderlig miljö.

Vapalahti och Sironen har länge samarbetat inom samma forskningsenhet. Sedan förra våren har båda koncentrerat sig på att undersöka coronaviruset.

Båda har gjort sin expertis tillgänglig för medierna, samtidigt som de har undersökt viruset och samarbetat med myndigheterna. Mediepådraget har varit stort under hela året, och forskarna har på ett effektivt sätt utfört universitetets tredje uppgift, dvs. gjort forskningen tillgänglig för samhället och till nytta för allmänheten.

Behovet av korrekt information har övertygat forskarna om att de vill sprida information och vara tillgängliga för intervjuer.

– Osäkerheten kring coronaepidemin har aktualiserat det stora behovet av tillförlitlig information. När informationen är otydlig och splittrad behövs det överblickar och även välgrundade omdömen. Det att jag undervisar har också hjälpt mig att popularisera vetenskapen, säger Olli Vapalahti.

– Forskarna måste vara en synlig del av samhället och värna om vetenskapliga fakta. Om inte vi gör det, kommer ingen annan att göra det i vårt ställe, tillägger Tarja Sironen.

Helsingfors universitet delar årligen ut J.V. Snellman-priset till en person vid universitet som ett erkännande för förtjänstfull spridning av vetenskaplig information. I valet av pristagare betonas sådan verksamhet som på ett betydande sätt har bidragit till att det vetenskapliga arbetet vid universitetet och de mål som är centrala för universitetet har blivit synliggjorda. Priset är 6 000 euro. Priset delas ut 25.3 under födelsedagsveckan för Helsingfors universitet.