Johnny Åkerholm fick medalj av Helsingfors universitet

Johnny Åkerholm har tilldelats Helsingfors universitets medalj i silver för sitt arbete universitetet till godo. Universitetets rektor överräckte medaljen 20.12.2016.

– Johnny Åkerholm har under en lång tid bidragit till utvecklingen av den svenska verksamheten vid Helsingfors universitet och hans insats för universitetets fondinsamling har varit betydande. Hans meriter inom den finländska universitetsvärlden syns även i hans uppdrag som Vasa universitets styrelseordförande, sa rektor Jukka Kola vid överräckningen av medaljen.

Åkerholm har varit ordförande för Helsingfors universitets delegation för den svenska verksamheten i fyra år. Han har tidigare arbetat bl.a. som finanspolitiskt sakkunnig i ekonomiska rådet vid statsrådets kansli. Vid årsskiftet lämnar han över delegationens ordförandeklubba till Ulrika Romantschuk som är direktör för kommunikation och varumärkesledning vid Fazer.

Delegationen för den svenska verksamheten vid Helsingfors universitet fungerar som en länk mellan universitetet och samhället. Huvuduppgiften är att främja den svenskspråkiga undervisningen och forskningen genom att tillföra Helsingfors universitet impulser och information från samhället.

Medaljbelöningen kom som en stor överraskning för Åkerholm.

– Det är en stor ära. Jag har varit medlem i delegationen sedan 2007 och har haft möjlighet att följa med hur Helsingfors universitet lyckats placera sig själv på den globala universitetskartan. Statushöjningen syns både i de förbättrade rankingresultaten och i finansieringskampanjen var universitetet har klarat sig mycket bra. Det visar att utomstående uppskattar och vill stöda det universitetet gör, säger Johnny Åkerholm.

I en tid då många finlandssvenskar upplever att förutsättningarna för det svenska i Finland försämrats, har Helsingfors universitet bevarat sin svenska verksamhet.

– När universitetet drabbades av nedskärningar var vi oroliga för hur det ska gå för det svenska vid universitetet. Det fanns en rädsla för att den svenska servicen körs ned. Men så gick det inte och det är vi tacksamma för.

Åkerholm ser mångspråkigheten som en av universitetets främsta styrkor.

– Helsingfors universitet ger studerandena möjlighet att stärka sin tvåspråkighet. Allt fler upptäcker fördelen med att studera både på svenska, finska och engelska.

Åkerholm understryker att universiteteten är tvungna att jobba med knappa resurser även i fortsättningen, eftersom den offentliga sektorns ekonomiska situation inte kommer att förbättras avsevärt på kort eller medellång sikt. Åkerholm tror att lösningen för universitetet är att sätta fokus på kvalitet i undervisningen och forskningen.

– Kvalitet bör vara universitetets ledstjärna. Istället för att göra lite av allt, bör man göra det man gör bra. Då har Helsingfors universitet alla förutsättningar att klara sig bra.