Hur strejken påverkar Helsingfors universitets verksamhet 28.2.2018

Huvudavtalsorganisationerna JUKO ry, Pardia ry och JHL ry, som representerar universitetens personal, genomför en endagsstrejk onsdagen 28.2.2018.

Fastigheternas öppettider

Fastighetsservice omfattas inte av strejken, men en del verksamhetsställen kan vara stängda under strejken (t.ex. biblioteken).

Undervisnings- och studentservice

Undervisningen är i huvudsak annullerad under hela dagen. Ifall undervisning genomförs inom något utbildningsprogram, meddelas utbildningsprogrammets studerande skilt om detta, t.ex. via kurssidorna.

Det är möjligt att avlägga tentamen i lärocentret Aleksandrias Examinarium-tentakvarie. Övriga Examinarium-tentakvarier är stängda under strejken.

Också studentrådgivningens servicepunkter är stängda.Öppna universitetet

Undervisningen är i huvudsak annullerad. Studentrådgivningens servicepunkter är stängda och kontaktförfrågningar besvaras i huvudsak inte. Tentamina ordnas normalt. Strejken berör inte undervisningen som ordnas i Öppna universitetets samarbetsläroinstanser.

Bibliotekens öppettider och service

Nationalbiblioteket är stängt. Helsingfors universitets biblioteks verksamhetsställen är stängda, men lärocentren Aleksandria och Minerva på centrumcampus och Terkko Health Lab i Mejlans är öppna. Inget bibliotek på något campus har kundservice under strejken.

Följande ställen är helt stängda för kunder 28.2:

 • Kaisa-huset
 • Campusbiblioteket i Gumtäkt
 • Campusbiblioteket i Vik

Under strejken har följande ställen öppet för kunder:

 • Lärocentret Aleksandria och
 • Lärocentret Minerva på centrumcampus samt
 • Terkko Health Lab på Mejlans campus, kundservice finns dock inte.

Böcker med förfallodag 28.2 har förlängts till torsdagen 1.3.Unisport

Unisport håller öppet normalt 28.2.

UniCafe studentrestauranger

Restaurangerna håller öppet normalt, förutom följande undantag:

 • Fredrika stängt
 • Huvudbyggnadens café öppet 8.30-16
 • Olivia 8.30-14
 • Oliver stängt
 • Rotunda stängt
 • Viikuna 8-14
 • Korona 9-16
 • Chemicum lärarrestaurang stängt
 • Physicum 9-16

Djursjukhuset

Djursjukhuset dejourerar normaltMuséer och besöksmål

Tankehörnan håller öppet normalt.

Luomus

Luomus besöksmål dvs. Naturhistoriska museet och växthusen i Kaisaniemi botaniska trädgård är stängda.

Universitetsmuseet

Universitetsmuseets utställningar och kundservice är stängda.

Universitetens övningsskolor

Skolorna informerar själva om sin verksamhet direkt till eleverna och deras föräldrar.