Howard Sklar är årets internationella lärare

Varje år hedrar Helsingfors universitets studentkår en internationell lärare som på ett unikt sätt har bidragit till sina studenters lärande.

I år var det FD Howard Sklar vid Institutionen för moderna språks enhet för engelsk filologi som av universitetets studentkår utsågs till årets bästa internationella lärare. Priset överräcktes under universitetets internationella afton.

Universitetslärarens yrke har många sidor. Hur hanterar du dem?

– Till det bästa med mitt yrke hör arbetet med studenterna, i synnerhet diskussionerna om frågor som både de och jag upplever som meningsfulla. Jag njuter också av samarbetet med kollegerna och det intellektuella klimatet som sporrar mig till vidare forskning, säger Howard Sklar.

– Jag anser att det är mycket viktigt att lärarna lyssnar på sina studenter och tar deras tankar på allvar. Jag är övertygad om att lärare på ett avgörande sätt kan främja studenternas lärande om de tar sig tid att arbeta med och lyssna på dem. Jag vet inte hur bra jag själv är på det, men jag försöker.

– Det finns så många utmärkta lärare vid vårt universitet, t.ex. mina kolleger vid enheten för engelsk filologi, så jag är väldigt glad. Det känns verkligen som en ära att få den här utmärkelsen.

– Mitt forskningsperspektiv formades på allvar under mina magisterstudier vid Graduate Theological Union i Berkeley, Kalifornien, berättar Howard Sklar. Den litterära hermeneutiken och undersökningen av originalkällor betonades starkt. Jag utvecklade också ett intresse för två riktningar inom litteraturforskningen som fortsättningsvis styr mitt forskningsgrepp, nämligen narratologi och litteraturforskning ur ett etiskt perspektiv.

– Mina forskarstudier vid Helsingfors universitet och den uppmuntran jag fick av mina utmärkta handledare gav mig självförtroendet att gå min egen väg som forskare och utveckla min egen röst som litteraturforskare. Jag har i min undervisning vid universitetet haft nytta av min långa erfarenhet som grundskollärare och den har också bidragit till mitt allt större intresse för undervisning.

Howard Sklar har avlagt Bachelor of Arts-examen i engelska språket och litteraturen vid University of California i Los Angeles (UCLA). Han fortsatte med studier för Master of Arts-examen vid Graduate Theological Union i Berkeley, Kalifornien, och disputerade för doktorsgraden vid Helsingfors universitet.