Helsinki Challenge – Första pris till NEMO och ett empatiskt internet

Prissumman i den vetenskapsbaserade idétävlingen Helsinki Challenge, 375 000 euro delas mellan två team.

Vinnaren NEMO – Natural Emotionality in Digital Interaction – får 250 000 euro och andrapristagaren Biodiversity Now får 125 000 euro. Prispengarna ska användas till att förverkliga tävlingsidén.    

Känslor på nätet

NEMO utvecklar nya sätt att digitalisera och förmedla känslor på nätet. Teamet vill skapa små tilläggsdelar som beaktar känslor på plattformar för digital interaktion. Det betyder att man i diskussioner på nätet till exempel kan se, eller till och med uppleva sin samtalspartners känslotillstånd på ett nytt sätt som motsvarar det som vi upplever vid naturlig interaktion.  Teamet vill sammanställa en öppen källkod för förmedling av känslor som vilken kodare som helst kan använda för att utveckla nya empatiska applikationer.

– Vi kommer at ta reda på hur lek i digitala miljöer påverkar utvecklingen av emotionella färdigheter hos barn. Vi vill skapa ett mobbningsfritt internet, berättar teamledaren och forskare Katri Saarikivi.  ­

Enligt den internationella tävlingsjuryn är NEMOs idé unik, kreativ och lösningsinriktad.  

Till teamet hör utöver Katri Saarikivi också andra forskare från Beteendevetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet, forskare vid Jyväskylä universitet och experter från Yle, Teosto, Esbo stad, Kuuasema och Soundage.   

Habitatbank till Finland

Professor Markku Ollikainens team Biodiversity Now vill grunda en livsmiljö- eller habitatbank i Finland. Idén är att kompensera för ingrepp i naturen. Till exempel ska ett företag vars byggnadsprojekt minskar naturens biodiversitet i stället kunna förbättra naturens diversitet någon annanstans.

– Parter i banken kan vara företag som köper och producerar biodiversitet, privata markägare och världens ledande experter på diversitet, konstaterar Ollikainen.

– Bankerna skulle vara nationella, men likadana banker kunde grundas på olika platser i världen.

Juryn berömde Biodiversity Now för att idén är så aktuell: En lösning på detta globala problem betyder mycket för den biologiska mångfalden.  

Utöver professor Markku Ollikainen från Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet medverkar Rudus och forskare från Finlands miljöcentral och Jyväskylä universitet i teamet.

Nära samarbete med andra aktörer

Helsinki Challenge tävlingen började redan i fjol. Sammanlagt 144 tävlingsteam anmälde sig till Helsinki Challenge i oktober 2014 och i december valde en jury ut 20 lag som gick vidare till semifinal. De mångvetenskapliga lagen har sökt lösningar på stora globala utmaningar.

Universitetets mål med tävlingen var att öka samarbetet med andra aktörer. Teamen har också under det år som gått utvecklat sina idéer i samarbete med näringslivet, media, alumner, beslutsfattare och ett stort antal inhemska och internationella experter. Målet var att tillsammans finna byggstenar för välfärden och till och med lösningar på problem som berör hela världen.

Juryn bestod av kansler Tomas Wihelmsson (ordförande), pro-vice-chancellor Sally Mapstone, University of Oxford, professor Pasi Sahlberg, Harvard University, direktör Ulrich Weinberg, Hasso Plattner Institut, School of Design Thinking, och överombudsman Mikko Kosonen, Sitra Jubileumsfonden för Finlands självständighet.

Tävlingen markerar Helsingfors universitets 375-årsjubileum. Nästa Helsinki Challenge-tävling ordnas 2017 under jubileumsåret Finland 100.

Bekanta dig med de vinnande teamen

Katri Saarikivi presenterade NEMO:s tävlingsbidrag inför jury och publik torsdag 12.11.Teamets presentation startar vid 1:42:55.

NEMOs presentationsvideo

Markku Ollikainen presenterade Biodiversity Now:s tävlingsbidrag inför jury och publik torsdag 12.11. Teamets presentation startar vid 54:50.

Biodiversity Now:s presentationsvideo