Helsingfors Universitetsfastigheter Ab köpte sina aktier av Senatsfastigheter

Helsingfors Universitetsfastigheter Ab har köpt sina aktier som finska staten ägde via Senatfastigheter. Statens andel av bolagets aktier var 33 %. Köpebrevet undertecknades 26.8.2015.

Universitetsfastigheter ägs nu i sin helhet av de nuvarande hyresgästerna Helsingfors universitet, Hanken och Konstuniversitetet.

Bolaget finansierar hela aktieaffären med ett långfristigt lån. Priset baserar sig på externa värderingar av fastigheternas marknadspris. Affären påverkar inte finansieringen av undervisningen och forskningen vid Helsingfors universitet.

Enligt universitetets rektor Jukka Kola har förvärvet av aktierna varit Helsingfors universitets mål ända sedan bolaget grundades. Köpet stärker universitetets solvens på lång sikt. Det garanterar universitetet tillgång till förmånligare lokaler och gör det möjligt att fritt effektivera lokalernas användningsgrad. Lokaler och fastigheter som inte längre behövs kan hyras ut eller säljas till utomstående.

"De stora nedskärningar som regeringen planerar för Helsingfors universitets del är ett hot mot kvaliteten på forskningen och undervisningen. Helsingfors Universitetsfastigheter Ab:s aktieaffär är en klart strategisk åtgärd i och med att den skapar spelrum i en skärpt ekonomisk situation. Det är en satsning på framtiden", konstaterar universitetets rektor Kola.

Onsdagen den 26 augusti undertecknade Naturresursinstitutet ett hyresavtal som innebär att institutet kommer att finnas på Campus Vik. Hyresavtalet är ett led i effektiveringen av användningen av universitetets fastigheter och ger Helsingfors universitetsfastigheter externa hyresinkomster.

Helsingfors Universitetsfastigheter Ab köper sina egna aktier av staten

Universitetet lämnar ett anbud på fastighetsbolagets aktier