Helsingfors universitets universitetskollegium har utsetts

Mandatperioden för universitetskollegiet är 1.3.2018–28.2.2022.

De femtio medlemmarna i Helsingfors universitets universitetskollegium 1.3.2018–28.2.2022 har valts. Professorerna har 20 medlemmar och suppleanter i kollegiet, universitetets undervisningspersonal, forskningspersonal och övriga personal har 15 medlemmar och suppleanter och studenterna har 15 medlemmar och suppleanter. Studentmedlemmarna väljs för en mandatperiod på två år.

Universitetskollegium 2018–2022

Professorer

Ordinarie medlem (Personlig suppleant)

Martti Nissinen (Auli Vähäkangas)

Juha Raitio (Tuula Linna)

Marjukka Myllärniemi (Minna Kaila)

Klaus Olkkola (Tom Böhling)

Risto Renkonen (Taina Autti)

Katri Räikkönen (Kimmo Alho)

Laura Kolbe (Kirsi Saarikangas)

Tiina Onikki-Rantajääskö (Matti Miestamo)

Jussi Pakkasvirta (Mikko Saikku)

Ilkka Kilpeläinen (Janne Soininen)

Petri Myllymäki (Mats Gyllenberg)

Timo Vesala (Minna Palmroth)

Raimo Tuominen (Anne Juppo)

Jaakko Kangasjärvi (Juha Voipio)

Patrik Scheinin (Liisa Tainio)

Heikki Patomäki (Ilse Julkunen)

Hannu Vartiainen (Ilkka Arminen)

Jari Valkonen (Kaarina Sivonen)

Marketta Sipi (Visa Heinonen)

Maria Fredriksson-Ahomaa (Johanna Björkroth)

Undervisnings- och forskningspersonal samt övrig personal

Ordinarie medlem (Personlig suppleant)

Henrietta Grönlund, universitetslektor (Tuomas Heikkilä, universitetslektor)

Olli Norros, biträdande professor, andra skedet (Martti Häkkänen, forskardoktor)

Henna Tyynismaa, biträdande professor, andra skedet (Hanna Jarva, klinisk lärare, docent)

Tuija T. Kinnunen, universitetslektor (Tiina H. Airaksinen, universitetslektor)

Taina Ruuskanen, universitetslektor (Mika Koskenoja, universitetslektor)

Marjo Vaha, laboratoriemästare (Päivi Tammela, akademiforskare)

Sirkku Manninen, universitetslektor (Kurt Fagerstedt, universitetslektor)

Riitta Jyrhämä, universitetslektor (Tapio Lahtero, ledande rektor)

Riikka Kuusisto, universitetslektor (Joonas Mattsson, utbildningsplanerare)

Terttu Parkkari, forskningstekniker (Veli-Pekka Kivinen, universitetslektor)

Annamari Heikinheimo, universitetslektor (Anna Mykkänen, klinisk lärare)

Tomi Mäkelä, direktör (Miia Dufva, forskningsmästare)

Timo-Jussi Hämäläinen, it-spesialist (Jari Tolvanen, bioblioteksamanuens)

Irma Reijonen, biobliotekarie (Erja Rusanen, universitetslektor)

Marika Häggman, ekonomichef (Timo Tamminen, specialist)

Studerande 2018─2019

Ordinarie medlem (Personlig suppleant)

Sebastian Österman (Julius Mäkinen)

Tiina Kaarela (Eeva Raappana)

Ilona Raimas (Veera Lanu)

Sampsa Granström (Ottilia Nikula)

Maria Hukkamäki (Tuomas Harju)

Samuli De Pascale (Ilmari Lappalainen)

Tytti Tuomi (Anssi Mykkänen)

Katriina Juutilainen (Jenni Jääskeläinen)

Ville-Veikko Saari (Oyelowo Oyedayo)

Santeri Velin (Taavi Heikkilä)

Lauri Linna (Helinä Teittinen)

Emilia Granqvist (Claes Bergh)

Katariina Kaski (Minna Mäkitalo)

Mathilda Timmer (Caelum Davies)

Topias Tolonen (Joel Lindqvist)