Helsingfors universitets styrelse vald

Universitetets personal valde sina representanter till Helsingfors universitets styrelse för en fyra års mandatperiod 2018–2021.

Helsingfors universitets styrelse har 13 ledamöter, varav sju representerar universitetet och sex väljs utanför universitetet. Universitetssamfundet representeras i styrelsen av företrädare för universitetets professorer, övrig undervisnings- och forskningspersonal samt övrig personal och studerande.

Universitetets personal valde 20–22.11.2017 sina representanter till Helsingfors universitets styrelse och medlemmar till fakultetsråden för en fyra års mandatperiod 1.1.2018–31.12.2021. Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) utsåg de medlemmar som representerar studerandena för en två års mandatperiod 1.1.2018–31.12.2019.

Universitetskollegiet utsåg de externa medlemmarna i styrelsen våren 2017: Tarja Halonen, Ilona Herlin, Tommi Laitio, Jussi Pajunen, Ilona Riipinen och Teija Tiilikainen.

Universitetets representanter i styrelsen

Professorer

Jukka Kekkonen, professor

Kalle Saksela, professor

Pirjo Hiidenmaa, professorÖvrig undervisnings- och forskningspersonal samt övrig personal

Thomas Wallgren, universitetslektor, representant för den övriga undervisnings- och forskningspersonalen

Elisa Hyytiäinen, service koordinator, representant för den övriga personalenStuderande

Antti Kähkönen, rättsnotarie, teologie studerande, ekonomie studerande

Johanna Riitakorpi, agronomie- och forststuderande, filosofie studerande

 

Helsingfors universitets styrelse 2018–2021

Tarja Halonen

Ilona Herlin

Tommi Laitio

Jussi Pajunen

Ilona Riipinen

Teija Tiilikainen

Jukka Kekkonen

Kalle Saksela

Pirjo Hiidenmaa

Thomas Wallgren

Elisa Hyytiäinen

Antti Kähkönen (1.1.2018–31.12.2019)

Johanna Riitakorpi (1.1.2018–31.12.2019)