Helsingfors universitets styrelse vald

Universitetets personal valde sina representanter till Helsingfors universitets styrelse för en fyra års mandatperiod 2018–2021.

Helsingfors universitets styrelse har 13 ledamöter, varav sju representerar universitetet och sex väljs utanför universitetet. Universitetssamfundet representeras i styrelsen av företrädare för universitetets professorer, övrig undervisnings- och forskningspersonal samt övrig personal och studerande.

Universitetets personal valde 20–22.11.2017 sina representanter till Helsingfors universitets styrelse och medlemmar till fakultetsråden för en fyra års mandatperiod 1.1.2018–31.12.2021. Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) utsåg de medlemmar som representerar studerandena för en två års mandatperiod 1.1.2018–31.12.2019.

Universitetskollegiet utsåg de externa medlemmarna i styrelsen våren 2017: Tarja Halonen, Ilona Herlin, Tommi Laitio, Jussi Pajunen, Ilona Riipinen och Teija Tiilikainen.

Universitetets representanter i styrelsen

Professorer
Jukka Kekkonen, professor
Kalle Saksela, professor
Pirjo Hiidenmaa, professor

Övrig undervisnings- och forskningspersonal samt övrig personal
Thomas Wallgren, universitetslektor, representant för den övriga undervisnings- och forskningspersonalen
Elisa Hyytiäinen, service koordinator, representant för den övriga personalen

Studerande
Antti Kähkönen, rättsnotarie, teologie studerande, ekonomie studerande
Johanna Riitakorpi, agronomie- och forststuderande, filosofie studerande
 

Helsingfors universitets styrelse 2018–2021

Tarja Halonen
Ilona Herlin
Tommi Laitio
Jussi Pajunen
Ilona Riipinen
Teija Tiilikainen

Jukka Kekkonen
Kalle Saksela
Pirjo Hiidenmaa
Thomas Wallgren
Elisa Hyytiäinen
Antti Kähkönen (1.1.2018–31.12.2019)
Johanna Riitakorpi (1.1.2018–31.12.2019)