Helsingfors universitets placeringsavkastning över 7 % under första årshalvan 2023 och över 11 % årligen sedan 2019

Helsingfors universitets placeringsverksamhet avkastade +7,9 procent från januari till juni 2023. Avkastningen höjdes primärt av amerikanska bolag, och speciellt teknologibolag, vars utsikter förbättrades mera än förväntat. Placeringsmedlens totala värde uppgick till 633 miljoner euro i slutet av juni.

 – Det skulle ha varit lockande att sänka placeringarnas risk vid årsskiftet, då stämningen var trist på finansmarknaden. Akademisk forskning har dock sedan 1960-talet påvisat att marknadens kortsiktiga avkastningar långt är slumpmässiga. Handel orsakar kostnader och ofta också annan friktion, varför förutsättningarna för att tajma marknaden är dåliga. Vi strävar till att investera långsiktigt, baserat på fakta och inte känslor, konstaterar Helsingfors universitets placeringsdirektör Anders Ekholm.

Helsingfors universitets placeringsverksamhets genomsnittliga årsavkastning har varit +11,7 % sedan början av 2019, då universitetet övergick till nuvarande placeringsstrategi. Strategin baserar sig på akademisk forskning och dess hörnstenar är diversifiering, låga kostnader, konsistent risknivå och förebyggande av klimatförändringen.

Helsingfors universitet diversifierar minst 90 % av placeringsmedlen globalt i börslistade aktier och obligationer. Därtill fokuseras högst 10 % av placeringsmedlen i företag som grundas i samband med universitetet. Placeringsobjektens genomsnittliga årskostnad (Total Expense Ratio) är under 0,1 % och objekten utesluter producenter av fossila bränslen.