Helsingfors universitets dekaner utnämndes

Helsingfors universitets styrelse utnämnde fakulteternas dekaner för perioden 1.1.2018─31.12.2021.

De nya dekanerna är:

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten: professor Jaakko Kangasjärvi

Veterinärmedicinska fakulteten: professor Antti Sukura

Farmaceutiska fakulteten: professor Jouni Hirvonen

Humanistiska fakulteten: professor Hanna Snellman

Pedagogiska fakulteten: professor Johanna Mäkelä

Medicinska fakulteten: professor Risto Renkonen

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten: docent Ritva Toivonen

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten: professor Paula Eerola

Juridiska fakulteten: professor Pia Letto-Vanamo

Teologiska fakulteten: professor Antti Räsänen

Statsvetenskapliga fakulteten: professor Hannu Nieminen

Jaakko Kangasjärvi (f. 1960)

FD Jaakko Kangasjärvi har arbetat vid Helsingfors universitet som professor i växtbiologi sedan 2003 och leder doktorandprogrammet i växtvetenskap sedan 2014.

Antti Sukura (f. 1958)

VMD Antti Sukura är sedan 2007 dekanus för Veterinärmedicinska fakulteten. Sedan 2002 är han professor i veterinärmedicinsk patologi.

Jouni Hirvonen (f. 1965)

FD Jouni Hirvonen är sedan 2010 dekanus för Farmaceutiska fakulteten och sedan 1998 professor vid avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi.

Hanna Snellman (f. 1961)

FD Hanna Snellman är för tillfället dekanus för Helsingfors universitets humanistiska fakultet. Hon är professor i etnologi vid universitetet sedan 2012.

Johanna Mäkelä (f. 1961)

PD Johanna Mäkelä är sedan 2012 professor vid Helsingfors universitets utbildning för lärare i huslig ekonomi. Åren 2001–2012 arbetade hon som forskningschef vid Konsumentforskningscentret.

Risto Renkonen (f. 1961)

MD Risto Renkonen är dekanus för Medicinska fakulteten och sedan 2007 professor vid avdelningen för patologi.

Twitter: @rrenkone ‏

Paula Eerola (f. 1962)

FD Paula Eerola leder Forskningsinstitutet för fysik (Helsinki Institute of Physics, HIP) och är sedan 2008 professor vid avdelningen för partikelfysik och astrofysik. Eerola är även ordförande för Finlands Akademis forskningsråd för naturvetenskap och teknik.

Twitter: @PaEerola

Ritva Toivonen (f. 1962)

FD Ritva Toivonen är docent vid Helsingfors universitet och verkställande direktör för Raumo handelskammare. Hon har tidigare bl.a. varit direktör vid Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio, verkställande direktör för Tapio Oy och forskningsdirektör vid Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT.

Twitter: @ritvatoivonen

Pia Letto-Vanamo (f. 1954)

JD Pia Letto-Vanamo arbetar sedan 2013 som forskningsdirektör vid Institutet för internationell ekonomisk rätt. Hon var direktör för Institutet för internationell ekonomisk rätt (KATTI) 2001–2012.

Antti Räsänen (f. 1961)

TD Antti Räsänen är sedan 2012 professor i praktisk teologi vid Helsingfors universitet. Han leder teologiska fakultetens doktorandprogram sedan 2014.

Hannu Nieminen (f. 1952)

FD Hannu Nieminen är dekanus för Statsvetenskapliga fakulteten och är sedan 2006 professor i kommunikationspolitik. Hannu Nieminens mandatperiod går ut 29.2.2020.