Helsingfors universitets anvisningar med anledning av kriget i Ukraina

Helsingfors universitet har avstått från att utveckla nya samarbeten med Ryssland och Belarus för tillfället.

Vi ställer oss bakom uttalandet av Finlands universitetsrektorers råd UNIFI till stöd för Ukraina och motsvarande uttalande av European University Association. Vi följer Finlands och EU:s sanktioner och anpassar våra policyer och processer därefter.

Vi kommer att samarbeta med finländska och utländska universitet i syfte att få ett slut på krigshandlingarna i Ukraina och stödja ukrainska institutioner och det ukrainska folket.

Riktlinjer Kriget i Ukraina.

Sidan uppdaterades senast 5.4.2022.