Helsingfors universitet tredje bäst i Norden i NTU-rankningen

Helsingfors universitet placerade sig på 71:a plats i den internationella rankningen National Taiwan University. Året innan var universitetet på 69:e plats. Av de nordiska universiteten placerade sig endast Köpenhamns universitet och Karolinska Institutet högre än Helsingfors universitet, precis som i fjol.

Följande finländska universitet i rankningen var Åbo universitet på plats 304 och Aalto-universitetet på plats 332.

Helsingfors universitets rankningar enligt vetenskapsgren (field) var: Agriculture 28:e, Life Sciences 70:e, Natural Sciences 83:e, Clinical Medicine 84:e och Social Sciences 121:a plats. Rankingen omfattar inte humaniora.

I jämförelsen enligt vetenskapsgren bör det beaktas att NTU använder en egen vetenskapsklassificering som grundar sig på klassificeringen av artiklar i databasen Web of Science. Denna klassificering motsvarar inte till alla delar den indelning av ämnes- och vetenskapsområden som tillämpas vid Helsingfors universitet. Det är inte heller skäl att jämföra de olika vetenskapsgrenarnas placeringar sinsemellan, eftersom antalet universitet varierar, liksom också konkurrensen.

NTU-rankningen bygger enbart på publikations- och citeringsuppgifter. Det finns sammanlagt åtta bibliometriska indikatorer. Vissa av dem utgår från en längre tidsintervall (de senaste 11 åren) och andra från en kortare tidsintervall (de två senaste åren).

Även om universitets sammantagna placering försämrades en aning, förbättrades citeringsindex som är en av flera viktiga korttidsindikatorer som beskriver nuläget. Likaså förbättrades H-index som mäter antalet publikationer och deras relevans. Av korttidsindikatorerna sjönk den indikator som mäter antalet publikationer i de mest citerade tidskrifterna.

Resultaten från de fyra centrala universitetsrankningarna 2016 har nu publicerats.

Helsingfors universitet placerade sig enligt följande:
Shanghai: plats 56
QS: plats 91
Times Higher Education (THE): plats 91
NTU: plats 71

Den genomsnittliga placeringen är plats 77, samma som förra året.

– Årets sista viktiga rankning befäste åter Helsingfors universitets starka position bland de etthundra främsta universiteten i världen. Jag vill rikta ett stort tack till hela vår personal för det. Var och en utför ett högkvalitativt arbete på sitt område, både individuellt och allt mer i samarbete med andra, säger Helsingfors universitets rektor Jukka Kola.