Helsingfors universitet söker en rektor

Rektorn utnämns för en femårig mandatperiod 1.8.2023-31.7.2028.

Vi söker en rektor som ska leda universitetets och universitetskoncernens verksamhet.

Rektorn utnämns av universitetets styrelse för en femårig mandatperiod. Helsingfors universitet anställer en rektor för perioden 1.8.2023-31.7.2028. 

Kolla in annons här. Ansökningstiden löper ut den 16 januari 2023.

Vi informerar om rekryteringsprocessens gång i början av året.