Helsingfors universitet närmar sig de 50 bästa universiteten i världen

Helsingfors universitet steg till 56:e plats på Shanghailistan som publicerades i dag. Det är en förbättring på 11 placeringar från i fjol.

Placeringen är universitetets bästa under Shanghailistans 14 år långa historia. Universitetet slog sitt eget rekord också i fjol.

En viktig orsak till Helsingfors universitets topplacering är det ökade antalet mest citerade forskare, vilket mäts med HiCi-indikatorn.

Helsingfors universitets rektor Jukka Kola gläder sig över universitetets stabila avancemang i den internationella jämförelsen.

– Det här var en trevlig start på det nya läsåret. Det fina resultatet är vår kompetenta och engagerade personals förtjänst. Deras arbete skapar förutsättningarna för vår internationellt högklassiga forskning, undervisning och inlärning, och det syns också i jämförelserna.

Blicken mot internationella arenor

Jukka Kola konstaterar att konkurrensen på det internationella universitetsfältet är hård. Många länder, som Sverige, Tyskland och de stora länderna i Asien, satsar starkt på universiteten och forskningen.

– I den situationen blir det allt svårare att nå framgång, i synnerhet som resurserna skärs ned och vårt bästa universitet drabbas värst av nedskärningarna. Att skära ned på kvaliteten skadar hela nationens välfärd och ekonomiska konkurrenskraft.

Kola befarar att nedskärningarna småningom kommer att synas i jämförelserna. Det kan bli svårt att hålla kvar ens ett av Finlands universitet bland de hundra bästa.

– Vi kommer att satsa allt mer på samarbete och arbetsfördelning i hemlandet och i synnerhet med våra internationella samarbetspartner, t.ex. LERU-universiteten och Pekings universitet. Den internationella finansieringen blir också allt viktigare, såväl från EU som från internationella stiftelser, eftersom den inhemska basfinansieringen skärs ned med så hård hand.

Tredje i Norden

Helsingfors universitet kom på tredje plats bland de nordiska universiteten. Endast Köpenhamns universitet (30) och Karolinska institutet (44) placerade sig före Helsingfors universitet. I fjol låg också universitetet i Oslo och Uppsala universitet före.

Helsingfors universitet är det enda finländska universitetet bland de hundra bästa i världen. Följande finländska universitet är Östra Finlands universitet, som kom på plats 301–400. Aalto-universitetet, Uleåborgs universitet och Åbo universitet kom på plats 401–500.

Första plats i jämförelsen gick igen till Harvard i USA. Endast fem av de tjugo bästa universiteten i världen ligger utanför USA.