Helsingfors universitet med i alliansen UNA Europa: ”Tillsammans skapar vi framtidens europeiska universitet”

UNA Europa är ett nytt EU-finansierat nätverk som grundades för att stärka det europeiska universitetsfältet. Målet är att skapa en god grund för framtidens europeiska universitet.

Helsingfors universitet gick med i alliansen UNA Europa den 4 oktober.

─ Det här är en stor sak för Helsingfors universitet. Vi håller nu på att skapa ett helt nytt strategiskt samarbete med våra europeiska samarbetspartner. UNA Europas fyra fokusområden, data science och artificiell intelligens, Europaforskning, kulturarv och hållbarhet, stärker även tyngdpunkterna för vår verksamhet inom dessa områden. Det samarbete vi nu inleder förbättrar vår förmåga att lösa problem i samhället och ger universitetet möjlighet att söka eftertraktad, konkurrensutsatt extern finansiering, säger prorektor Hanna Snellman som ansvarar för universitetets UNA Europa-samarbete.

Medlemmar i UNA Europa är förutom Helsingfors universitet Freie Universität Berlin, Università di Bologna, University of Edinburgh, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, KU Leuven, Universidad Complutense de Madrid och Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

─ Tillsammans med våra samarbetspartner skapar vi framtidens europeiska universitet, konstaterar Snellman.

─ Helsingfors universitet är en mycket engagerad nordisk samarbetspartner, som tillför UNA Europa en ny dimension när det gäller såväl forskning, utbildning, språk som kultur. Helsingfors universitet förstärker våra fyra fokusområden, och tack vare det kan UNA Europa som helhet bättre svara på globala utmaningar i framtiden, säger ordföranden för UNA Europas styrelse och prorektor vid Università di Bologna, professor Alessandra Scagliarini.

Nytt utbildningsutbud, möjligheter till forskningssamarbete

En av de ledande tankarna för samarbetsnätverket är att erbjuda universitetens personal och studerande nya möjligheter till studier, mobilitet och arbete.

─ Helt konkret innebär det för oss t.ex. ökade möjligheter till virtuellt lärande och ett mer mångsidigt undervisningsutbud. Vi har å andra sidan mycket att bidra t.ex. till forskningen om europeiska ursprungsfolk och undervisningen inom många olika områden i form av MOOC-kurser, berättar Snellman.

─ Helsingfors universitet är världsberömt för sin universitetspedagogiska forskning, och det har betydande kompetenskluster inom flerforms- och webbundervisning. Universitetet erbjuder UNA Europas medlemmar unika nya perspektiv och verktyg för lärande, tillägger UNA Europas generalsekreterare Emily Palmer.

I och med medlemskapet i UNA Europa kommer Helsingfors universitet med i det nya projektet 1EUROPE. Projektet har som mål att skapa nya koncept för internationella studier och forskning och internationellt lärande.

─ Nu kan vi påverka hela det europeiska universitetsfältets framtid. Det treåriga projektet 1EUROPE öppnar nya möjligheter att ansöka om EU:s forskningsfinansiering, konstaterar prorektor Snellman.

─ 1EUROPE ger Helsingfors universitets studenter genuint internationella studiemöjligheter i form av såväl studentmobilitet, distansstudier som kombinationer av dessa. I och med alliansen har studenterna omfattande valmöjligheter gällande geografiska områden och språk. 1EUROPE är också en möjlighet för universitetet att pröva på nya former av internationell undervisning tillsammans med sina samarbetspartner, säger koordinatorn för 1EUROPE och prorektor vid KU Leuven, professor Peter Lievens.

Helsingfors universitet jobbar för tillfället med att stärka sina strategiska partnerskap och nätverket UNA Europa öppnar nya dörrar till samarbete med Europas mest anrika universitet.

Läs merUNA Europas webbsida

Alliansen UNA Europa och projektet 1EUROPE

UNA Europa grundades 2018 av sju ledande forskningsuniversitet: Freie Universität Berlin, Università di Bologna, University of Edinburgh, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, KU Leuven, Universidad Complutense de Madrid och Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Målet är att skapa en god grund för framtidens europeiska universitet. Helsingfors universitet gick med i alliansen i oktober 2019.

Medlemmarna i UNA Europa har förbundit sig till att utveckla ett djupgående och långvarigt samarbete med fokus på innovativ toppforskning och undervisning. Ett viktigt element i samarbetet är att erbjuda möjligheter till internationalitet för medlemmarnas personal och studenter. Samarbetet strävar efter att överskrida traditionella gränser mellan länder och discipliner.

1EUROPE är ett treårigt pilotprojekt som finansieras av initivativet European Universities. 1EUROPE lanseras i december 2019. UNA Europa är det första av 17 universitetsallianser som har fått denna finansiering. Initiativet European Universities finansierar samarbete mellan universitet med målet att skapa en långsiktig gemensam utbildningsstrategi, ett europeiskt gemensamt campus och grupper som producerar information som hjälper att svara på samhälleliga utmaningar.

Föreningen UNA Europa grundades i Bryssel, efter att alliansen UNA Europa hade arbetat tätt tillsammans under ett år. Föreningens mål är att garantera alliansens framgång och att aktivt påverka Europas högskolefält och forskningsområden.