Helsingfors universitet hjälper förföljda forskare

Ett internationellt nätverk ger universitetet möjlighet att bjuda in forskare som kommer från krisområden eller som är förföljda på grund av sitt arbete.

Helsingfors universitet har blivit medlem i nätverket Scholars at Risk (SAR), som främjar de akademiska möjligheterna för forskare som är utsatta för förföljelser. SAR är ett internationellt nätverk av högskolor som ägnar sig åt att försvara förföljda forskare, förhindra attacker mot högskolesamfund och främja mänskliga rättigheter och akademisk frihet världen över.

– Vårt medlemskap är ett led i universitetets målsättningar för globalt ansvar och i det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling, säger Liisa Laakso, dekanus vid statsvetenskapliga fakulteten.

Hotelser och inskränkningar

På många håll i världen utsätts forskare för kritik och angrepp på grund av sitt arbete, sina tankar och sin position i samhället.

– Ett angrepp mot en forskare som har en synlig position kan skrämma hela forskarsamhället. Ibland kringskärs forskarens möjlighet att resa eller samarbeta med andra, säger nätverkets Europachef Sinéad O’Gorman.

Gästföreläsningar som verksamhetsform

Scholars at Risk stöder förföljda forskare bland annat genom att bjuda in dem som talare vid konferenser, seminarier och andra evenemang. SAR ordnar också tidsbundna gästforskarvistelser på mellan ett halvt år och två år.

Forskarna som stöds av SAR kommer från många vetenskaps- och konstområden. Nationaliteterna företräderkrishärdar runt om i världen: Syrien, Iran, Irak, Etiopien, Eritrea, Demokratiska republiken Kongo, Pakistan.

Av högskolorna i Finland är Konstuniversitetet redan medlem sedan tidigare.

Scholars at Risk

Medlemmarna i SAR-nätverket