Helsingfors universitet fortfarande Nordens bästa mångvetenskapliga universitet

Helsingfors universitet behöll sin position som Nordens bästa mångvetenskapliga universitet i Times Higher Educations universitetsjämförelse. Endast Karolinska institutet som är ett medicinskt universitet ligger före.

Helsingfors universitet ligger nu på plats 91 i Times Higher Educations (THE) universitetsjämförelse. Det är 15 placeringar sämre än i fjol. Också de andra nordiska universiteten som i fjol fanns bland de hundra bästa tappade placeringar. De asiatiska universitetens avancering fortsatte. Universitetet i Peking klättrade t.ex. 13 placeringar och ligger nu på 29:e plats. Brittiska University of Oxford ligger på topp i den internationella jämförelsen.

De största orsakerna bakom Helsingfors universitets försämrade placering var sämre poäng för universitetets rykte och finansiering. Universitetens rykte är en av jämförelsens delindikatorer och resultatet baserar sig på en enkät till forskarna. Resultatet av enkäten publicerades redan i våras.

Av de nordiska universiteten finns bara två, Karolinska institutet och Lunds universitet bland de hundra bästa i jämförelsen av universitetens rykte. Ryktets totala vikt i jämförelsen är 33 procent och på grund av indikatorns subjektiva natur varierar resultaten från år till år.

– Det är särskilt glädjande att Helsingfors universitet förbättrade sin placering i fråga om en viktig indikator, nämligen citeringsindexet, i jämförelse med i fjol. Det är ett bevis på att våra forskares publikationer håller hög kvalitet, konstaterar Helsingfors universitets rektor Jukka Kola.

Universitetets placering bland de hundra främsta forskningsuniversiteten i världen är stabil. I QS-rankningen som publicerades i september låg universitetet på 91:a plats och på Shanghailistan som publicerades i augusti på 56:e plats.