Helsingfors universitet förnyar sin förvaltningsorganisation

Den gamla förvaltningsorganisationen ersätts med en ny och anställningarna kommer att utlysas internt, konstateras i den första delen av arbetsgivarens utredning.

Helsingfors universitet har meddelat vilka beslut som har fattats på grundval av samarbetsförhandlingarna i den första delen av den arbetsgivarens utredning (länk). I den första delen behandlas den nya förvaltningsorganisationen.

Den nya förvaltningsorganisationen är universitetsövergripande och gör det möjligt att producera, styra och utveckla tjänsterna på ett användarorienterat och kostnadseffektivt sätt. Målet med omorganiseringen är att avskaffa överlappningar, utnyttja de anställdas kompetens mångsidigare och minska kostnaderna. Ett av de allra viktigaste målen är att säkerställa att universitetets olika enheter har tillgång till tillräckliga tjänster nära sig. För närvarande består Helsingfors universitets förvaltning av över 50 separata enheter.  

De nya anställningarna tillsätts genom intern utlysning

Alla anställningar inom förvaltningen ska ingå i den nya förvaltningsorganisationen och alla befattningsbeskrivningar kommer därför att uppdateras. De nya anställningarna tillsätts genom intern utlysning.

Andra delen av arbetsgivarens utredning presenteras troligtvis onsdagen den 27 januari och kommer att innehålla alla andra beslut som fattas på grundval av samarbetsförhandlingarna.