Helsingfors universitet får fyra prorektorer

Paula Eerola, Sari Lindblom, Tom Böhling och Hanna Snellman har valts till prorektorer. Prorektorernas femåriga mandatperiod inleds den 1 augusti 2018.

Helsingfors universitets styrelse har valt fyra nya prorektorer för universitetet. Prorektorernas anställning är på heltid. Prorektorerna och deras ansvarsområden är:

Paula Eerola (forskning och forskningsinfrastrukturer)

Fil.dr Paula Eerola är dekanus för Helsingfors universitets matematisk-naturvetenskapliga fakultet och professor i experimentell partikelfysik. Som prorektor ansvarar Eerola för forskning och forskningsinfrastrukturer.

Sari Lindblom (undervisning, studieärenden och antagningar)

Fil.dr Sari Lindblom är Helsingfors universitets prorektor och professor i universitetspedagogik. Som prorektor ansvarar Lindblom för undervisning, studieärenden och antagningar. Lindblom är ställföreträdare för rektorn.           

Tom Böhling (tvåspråkighetsfrågor, gemenskapets välmående och utveckling av campus)

Med.dr Tom Böhling är prefekt för Medicum-enheten vid Helsingfors universitets medicinska fakultetoch professor i patologi. Som prorektor ansvarar Böhling för tvåspråkighetsfrågor, gemenskapets välmående och utveckling av campus.

Hanna Snellman (internationalitet, partnerskap och samhällelig interaktion)

Fil.dr Hanna Snellman är dekanus för Helsingfors universitets humanistiska fakultet och professor i etnologi. Som prorektor ansvarar Snellman för internationalitet, partnerskap och samhällelig interaktion.

─ Målet har varit att skapa ett fungerande och samarbetskunnigt rektorat som representerar universitetets olika vetenskapsområden, mångsidiga expertis och campus. Man ville också att kvinnor och män ska vara jämställt representerade i rektoratet. Rektoratets uppgifter preciseras senare och uppgifterna kommer även att innefatta bland annat främjande av gemenskap och jämlikhet, säger professor Jari Niemelä. Niemelä blir universitetets rektor den 1 augusti 2018 och även prorektorernas femåriga mandatperiod inleds den 1 augusti.  

I enlighet med universitetets instruktion beslutade styrelsen om antalet prorektorer, valet av dem och deras uppgifter på framställning av rektorn. Ärendet diskuterades också med universitetskollegiet.

Prorektorerna bistår rektorn i ledningen av universitetet. De ger rektorn expertstöd och leder den strategiska beredningen av akademiska och andra ärenden som rektorn anvisat dem inom ramen för den arbetsfördelning som fastställts av styrelsen. De bistår även rektorn i universitetets interna, nationella och internationella intressentverksamhet.