Helsingfors universitet, ett nordiskt toppuniversitet

Helsingfors universitet har stigit till plats 76 i Times Higher Educations nyligen publicerade jämförelse mellan olika universitet i världen. I fjol placerade sig universitetet på 103:e plats och har alltså klättrat 27 positioner. Av de nordiska universiteten toppas listan av Karolinska institutet. Helsingfors universitet kommer in på andra plats.

Universitetet förbättrade sitt resultat i samtliga fem kategorier: undervisning, forskning, citeringar, internationalitet och industrifinansiering. Antalet publikationer i förhållande till akademisk personal har också utvecklats mycket positivt.

– Det är ett fint resultat som illustrerar den höga kvaliteten på arbetet som våra forskare och lärare utför. Särskilt glädjande är det också att vi fick klart bättre poäng än någonsin tidigare när gäller både undervisningens och forskningens anseende, säger rektor Jukka Kola.

Universitetets placering på 76:e plats är den bästa sedan Times Higher Educations rankning började publiceras 2010. Jämförelsemetoden är densamma som tidigare men en förändring är att man använder Elseviers Scopus som källa till citeringar i stället för Thomson Reuters Web of Science som tidigare.

Stadigt bland de hundra främsta i Times Higher Education- och Shanghailistorna

Med hjälp av olika jämförelser där varierande metoder och bedömningskriterier används får man en helhetsbild av Helsingfors universitets placering bland de cirka 17 000 universiteten i världen. Universitetets placering bland de hundra främsta är stabil. Enligt Shanghailistan som publicerades i augusti 2015 låg universitetet på 67:e plats, vilket var en förbättring med 6 platser jämfört med året innan.

De vanligaste universitetsrankningarna är Taiwan, Shanghai, QS och Times Higher Education. Placeringarna i Taiwan- och Shanghailistorna baserar sig på bibliometrisk analys av forskningens omfattning och genomslag. Utöver publiceringsanalys baserar sig QS- och Timesrankningarna också på åsikter från forskare och experter som samlats in med enkäter.

Times Higher Education World University Rankings 2015-16