Helsingfors universitet beviljades 14 miljoner euro i den senaste utlysningen av profileringsfinansiering

Finlands Akademi har beviljat Helsingfors universitet 14 miljoner euro i den fjärde utlysningen av profileringsfinansiering. Finansieringen kommer att användas till att stärka forskningens kvalitet och genomslag inom följande profileringsområden: 1) Matter and Materials, 2) Inequality, Wellbeing and Security och 3) One Health and Welfare.

Finlands Akademi har beviljat Helsingfors universitet 14 miljoner euro för perioden 2018–2022. Finansieringsinstrumentet syftar till att stödja de finländska universitetens forskningsprofilering. I den fjärde PROFI-utlysningen beviljades sammanlagt 50 miljoner euro till 12 finländska universitet.

Allt som allt har Helsingfors universitet beviljats sammanlagt 48,5 miljoner euro i de fyra profileringsutlysningar som ordnats hittills. Med de 14 miljoner som nu beviljades har universitetet för avsikt att finansiera 20 tenure track-anställningar jämte kompletterande åtgärder inom följande profileringsområden:

  • Matter and Materials (M+M)
  • Inequality, Wellbeing and Security (INEQ)
  • One Health and Welfare (1HEALTH)

– De utvalda profileringsområdena består av både existerande högklassiga forskningsområden och tillväxtområden med potential att nå toppen. De medverkande fakulteterna har utmärkta planer för hur man ska utveckla områdena och öka den tvärvetenskapliga forskningen och genomslaget, förklarar prorektor Jouko Väänänen som ledde arbetet med ansökan.

Tidigare PROFI-utlysningar

I PROFI 1 (januari 2015) beviljades Helsingfors universitet 9 miljoner euro inom tre profileringsområden: Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE), Physics and ICT, och Statistics.

I PROFI 2 (november 2015) beviljades Helsingfors universitet 10,5 miljoner euro inom fem profileringsområden: Helsinki Centre for Digital Humanities (HELDIG), Learning in the Digital World, Interdisciplinary Russian Studies, Behavioural Life Science och Global Law.

I PROFI 3 (november 2016) beviljades Helsingfors universitet 15 miljoner euro inom tre profileringsområden: Institute for Atmospheric and Earth System Research (INAR), Helsinki Centre for Data Science (HiDATA) och Helsinki Institute of Sustainability Science (HELSUS, Institutet för hållbarhetsvetenskap).