Helsingfors universitet allt starkare med bland de hundra bästa i QS-jämförelsen

Helsingfors universitet har gått framåt till plats 91 i internationella QS-jämförelsen.

Placeringen är fem placeringar bättre än i fjol. I fjol gick Helsingfors universitet bakåt i placeringarna, eftersom QS införde ett nytt sätt att göra jämförelserna. Därför är placeringarna 2015 och 2016 inte jämförbara med QS 2014 och tidigare resultat.

Eftersom jämförelsemetoden är oförändrad i år, är ett fem placeringar bättre resultat en verklig förbättring i jämförelse med 2015.

Helsingfors universitets placering förbättrades i synnerhet inom områden som mäter internationellt rykte bland arbetsgivare, antalet citat och internationalism. En liten försämring visade antalet lärare i förhållande till studenter och antalet internationella studenter.

– Inför det nya läsåret är jag riktigt glad över att den högklassiga undervisningen och forskningen vid vårt universitet noteras så högt också internationellt och att utvecklingen fortsättningsvis är positiv. Ett stort tack till vår kompetenta personal, säger Helsingfors universitets rektor Jukka Kola.

– Särskilt glädjande är att antalet internationella lärare har ökat och att Helsingfors universitet uppskattas internationellt bland arbetsgivare.

QS-rankningen hör till de mest prestigefyllda universitetsrankningarna vid sidan om Shangailistan och Times Higher Education. På Shanghailistan som publicerads i augusti hade Helsingfors universitet stigit till plats 56. Placeringen är Helsingfors universitets bästa under Shanghailistans 14-åriga historia.