Hårda beslut drabbar Helsingfors universitetet

Högskolefältet behöver strukturförändringar, men att skära från det bästa universitetet förbättrar varken vetenskapens nivå eller landets konkurrenskraft, säger rektor Jukka Kola.

Enligt Helsingfors universitets rektor Jukka Kola har det skett en attitydförändring i samhället och det är svårt att se vad som orsakat den. Vetenskap och utbildning värderas inte som förut, trots att de utan tvivel står bakom Finland framgångssaga.

– Vi har tydligen inte kunnat berätta tillräckligt bra om vad vi gör och vilka resultat vi åstadkommer varje dag.

Statens nedskärningar drabbar allt och alla. Nedskärningarna i utbildningssektorn är stora. Utöver nedskärningarna förlorar Helsingfors universitet apotekskompensationen som har utgjort en viktig del av universitetets basfinansiering. Kola kan i viss mån förstå de allmänna nedskärningarna mot bakgrund av statsfinansernas tillstånd. Men att Helsingfors universitet straffas extra saknar rim och reson – smärtgränsen överskrids med råga!

– Nivån på högskoleutbildningen och forskningen stiger åtminstone inte genom minskad finansiering till landets bästa universitet.

Det vore bättre att rikta besparingarna mot områden där nivån inte är så hög. Helsingfors universitet har redan länge föreslagit nationella vetenskapsspecifika kvalitetsutvärderingar av universiteten, men man har inte velat genomföra sådana. Den senaste kartläggningen av vetenskapens tillstånd i Finland ger en ganska bra bild av nivån på vetenskapen vid de olika universiteten och var det finns en tillräckligt stor kritisk massa.

"Verkliga innovationer görs inte om inte grundforskningen är av toppkvalitet."

Enligt Kola behövs det strukturförändringar på högskolefältet för att Finland ska klara sig i den internationella konkurrensen när det gäller rekryteringen av toppforskare och att hålla kvar toppforskare hos oss.

I Danmark steg forskningens nivå när man förenade universitet och forskningsinstitutioner så att deras antal sjönk med hälften. Kola har föreslagit fem eller sex högskoleområden i Finland och att man inom dem kommer överens om en arbetsfördelning. Han tror att ett par, tre finska universitet kunde nå placeringar bland de hundra bästa i världen eller åtminstone inte vara långt ifrån. Nu finns endast Helsingfors universitet bland de bästa.

– Verkliga innovationer görs inte om inte grundforskningen är av toppkvalitet.

Vi gör inte avkall på värdena

Regeringens nedskärningar gäller alla utbildningsstadier. Kola anser att det är farligt med tanke på Finlands framtid.

– Det är möjligt att man orsakar skador som sträcker sig flera tiotals år framåt. Utbildning och forskning är inte utgiftsposter utan investeringar.

Vid Helsingfors universitet ledde nedskärningarna till samarbetsförfarande. Personalminskningarnas omfattning och hur uppsägningarna fördelas klarnar först under våren.

Kola litar på att man ska klara den svåra tiden med gemensamma krafter. Samarbetet måste öka både inom universitetet och med andra universitet och aktörerna inom den offentliga och privata sektorn. Det internationella samarbetet är viktigt. Man kan till exempel göra dyra anskaffningar tillsammans med andra och använda samma infrastruktur.

"Det är möjligt att man orsakar skador som sträcker sig flera tiotals år framåt. Utbildning och forskning är inte utgiftsposter utan investeringar."

Helsingfors universitet har redan ingått ett samarbetsavtal med Villmanstrands tekniska universitet. Samarbetsavtal ska också ingås med Aalto-universitetet och Hanken. Helsingfors universitet har också partnerskapssamarbete med Pekings universitet och Stockholms universitet.

Samtidigt med samarbetsförfarandet pågår flera förändringsprocesser vid Helsingfors universitet. Campusindelningen formas om, nya utbildningsprogram planeras och förvaltningen omorganiseras. Kola önskar att god praxis ska spridas effektivare över enhetsgränserna efter förändringarna.

– Vi kommer också i fortsättningen att vara Finlands bästa universitet och ett av de bästa i världen, ett bland de hundra främsta. Vi ökar förståelsen av världens problem, vi söker och föreslår lösningar.

Universitetets nya strategi är nästan färdig. Strategin innehåller samma värden som tidigare – kritiskt tänkande, kreativitet och strävan efter sanning. I synnerhet kreativitet behövs nu mer än någonsin.