Gaudeamus Oy till Helsingfors universitet

Vetenskaps- och fackboksförlaget Gaudeamus övergår i Helsingfors universitets ägo 1.1.2016. Före aktieköpet ägde Helsingfors universitet 8,3 procent av Gaudeamus. Gaudeamus anställda fortsätter som gamla arbetstagare.

Gaudeamus som tidigare hörde till HYY Yhtymä - HUS Gruppen ger ut fackböcker och vetenskapslitteratur – allmänna fackböcker, forskningslitteratur, läroböcker, facklitteratur och samhällsdebatt.

Enligt Helsingfors universitets rektor Jukka Kola är det viktigt att satsa på framtiden även om universitetets finansiering minskar.

–Gaudeamus och Helsingfors universitet är båda ledande inom sitt område. Det är ett hedersuppdrag för universitetet att ge ut inhemsk facklitteratur. I framtiden kan vi tillsammans förnya e-utgivningen av vetenskaplig litteratur. Det kommer att gagna alla finländare, konstaterar Kola.

Studentkåren vid Helsingfors universitet som äger HUS Gruppen vill å ena sidan omforma sin verksamhet och å andra sidan säkerställa förlagets framtid.

–Jag litar på att välskrivna böcker som baserar sig på kritisk och god forskning fortfarande försvarar sin plats på en marknad som bjuder på många utmaningar, konstaterar HUS Gruppens VD Antti Kerppola.

–Gaudeamus utgivning är viktig för vetenskapssamhället. Forskningslitteraturen för diskussionen om vetenskapen framåt och erbjuder ny kunskap. Dessutom producerar vi läroböcker för högskolestuderande. Bra läroböcker är viktiga för att de studerande ska lära sig begrepp och termer inom sitt område på finska. På det sättet har vi också i framtiden forskare som kan berätta om sitt forskningsområde på finska, påpekar Gaudeamus förlagsdirektör Leena Kaakinen.

Vi ger gärna mer information och svarar på frågor

Marjo Berglund, kvestor, Helsingfors universitet, marjo.berglund@helsinki.fi, 0400 812 538

Antti Kerppola, VD, HUS Gruppen, antti.kerppola@hyy.fi, 045 353 2187